BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/20

Venäjän tullin mukaan vuoden ensineljänneksellä Venäjä vei tavaroita dollareissa mitattuna vain 1,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin (vuonna 2018 vientitulot nousivat 25 %). Tavaratuonnin arvo dollareissa väheni 2,4 % (+4 % vuonna 2018).

Venäjän tuontimenoja on painanut ruplan heikentyminen, mutta osin heikko kuva Venäjän tuonnin kasvusta johtuu myös tilastoyksikkönä käytetyn dollarin vahvistumisesta. Euroissa tavaratuonti kasvoi yli 5 %. Tavaroista noin puolet tulee Euroopasta.

Määrässä mitattuna raakaöljyä vietiin 7 % vuodentakaista enemmän (vuonna 2018 kasvu oli 3 %) ja öljytuotteita 7 % vähemmän (vuonna 2018 vienti oli lähes ennallaan). Maakaasun viennin kasvu pysähtyi, mutta nesteytetyn kaasun vienti jatkoi kasvuaan. Koko energiaviennin arvo kasvoi 3,6 %.

Venäjän tavarakauppa 2007–2019

Lähde: Venäjän tulli.


Näytä viikkokatsaus 2019/19 Näytä viikkokatsaus 2019/21