BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/21

Yritysten mukaan reformilupausten ja niiden toimeenpanon välinen kuilu on Kiinassa suuri. Esimerkiksi korkean jalostusarvon tuotannossa huomattava osa yrityksistä joutuu edelleen luovuttamaan teknologista osaamista kiinalaisille, vaikka virallisesti teknologian pakkosiirroista on luovuttu. Vain pieni osa yrityksistä uskoo niiden Kiinassa kohtaamien erilaisten sääntelyongelmien vähenevän lähivuosina.

Kiinassa toimivan EU-kauppakamarin tammi-helmikuussa 2019 tekemään ja tällä viikolla julkaisemaan kyselyyn vastasi 585 yritystä 1 326 jäsenyrityksestä. Yritysten kolme tärkeintä huolta olivat Kiinan kasvun hidastuminen, globaalitalouden hidastuminen sekä palkkakustannusten nopea nousu Kiinassa. Neljänneksi tärkein huolenaihe on Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota, jonka suorat kielteiset vaikutukset ovat olleet pelättyä pienemmät, mutta joka on heikentänyt huomattavasti liiketoimintailmapiiriä. Sodan perussyiksi kauppakamari nostaa ”reformivajeen” (hidas uudistustahti suhteessa maan nopeaan kehitykseen) ja vastavuoroisuuden puutteen ulkoisissa taloussuhteissa.

Vaikka monilla toimialoilla yritykset kokevat markkinoillepääsyn helpottuneen, kauppakamaria huolestuttaa markkinoille pääsyn vaikeutuminen mm. laki- ja ICT-firmojen kohdalla, koska ne palvelevat muiden toimialojen yrityksiä. Eurooppalaisyritykset kaipaavat kasvavassa määrin parannuksia myös sääntelyjärjestelmiin ja yritysten tasa-arvoiseen kohteluun. Noin 70 % eurooppalaisyrityksistä ilmoittaa kiinalaisten valtionyritysten toimivan niiden kanssa samalla toimialalla ja nauttivan etuoikeuksista mm. julkisissa hankinnoissa, rahoituksessa ja lupamenettelyissä.

Vaikeuksista huolimatta yli 60 % kyselyyn vastanneista yrityksistä laskee Kiinan niiden kolmen tärkeimmän investointikohteen joukkoon. Kiinan kehityksestä kertoo innovatiivisuutta koskeva kysymys. Kun viime vuonna ensimmäisen kerran yli puolet yrityksistä piti kiinalaisyrityksiä vähintään yhtä innovatiivisina kuin eurooppalaisia yrityksiä, niin tänä vuonna jo 62 % yrityksistä ajatteli näin. Valtaosa yrityksistä näkee tämän kuitenkin myönteisenä mahdollisuutena.

Myös yhdysvaltalaisia yrityksiä Kiinassa edustavat Amerikan kauppakamarit (AmCham China ja Shanghai) julkistivat tällä viikolla jäsenyrityksilleen tekemänsä yhteiskyselyn. Kyselyyn vastanneista lähes 250 yrityksestä kolme neljännestä sanoo kärsineensä Yhdysvaltojen ja Kiinan tekemistä tullikorotuksista. Hieman alle puolet yrityksistä on kohdannut myös muita Kiinan vastatoimia kuten lisääntyneitä tarkastuksia sekä hidastelua tullauksessa ja lupaprosesseissa. Tariffiongelmien kiertämiseksi monet yritykset aikovat keskittyä hankinnoissaan ja myynnissä Kiinan markkinoille. Noin 40 % yrityksistä harkitsee siirtävänsä tai on jo siirtänyt tuotantoa pois Kiinasta, lähinnä muualle Aasiaan tai Meksikoon.


Näytä viikkokatsaus 2019/20 Näytä viikkokatsaus 2019/22