BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/21

Valko-Venäjä ilmoitti 19.4. havainneensa Družba- eli Ystävyys-putkessa kulkevan raakaöljyn sisältävän suuren määrän orgaanisia klorideja. Toimitukset keskeytettiin muutaman päivän kuluessa, ja niitä on sittemmin voitu jatkaa vain osittain. Monet eurooppalaiset ostajat ovat turvautuneet varastoihinsa ja keskeyttivät maksut, kunnes korvauksista on sovittu.

Klorideja käytetään öljynporauksen apuna, jolloin pieni osa lähteestä saatavasta öljystä voi saastua. Saastunut öljy ei kelpaa jalostettavaksi, sillä se syövyttää jalostuslaitteiston. Nyt orgaanisia klorideja sisältävää öljyä on kuitenkin päätynyt putkistoon huomattavia määriä. Ongelma on paikallistettu Samaran alueella sijaitsevan pienen yksityisen öljynjalostamon kohdalle. Tapauksen yksityiskohdista ei ole julkistettu tietoja.

Saastunut putki on Venäjältä Eurooppaan öljyä siirtävän putkiverkon päävaltimo. Putkiverkostossa eri lähteistä tuleva öljy sekoittuu. Putki alkaa Tatarstanista, missä Uralilta, Siperiasta ja Kazakstanista tuleva öljy syötetään putkeen. Sieltä putki kulkee Valko-Venäjälle ja sitten haarautuu. Pohjoinen haara kulkee Puolan halki Saksaan. Eteläinen haara kulkee Ukrainan halki Slovakiaan, Tšekkiin, Unkariin ja Kroatiaan. Lisäksi putkesta on yhteys Laukaansuun satamaan Suomenlahdelle. Venäjältä vietävästä raakaöljystä noin kolmannes kulkee Družba-putkea pitkin. Länteen menevää öljyä voidaan ohjata myös Družba-putken ohi Itämeren ja Mustanmeren satamiin. Öljyntuotantoa on kuitenkin jouduttu vähentämään jonkin verran öljyvirran hidastuttua. Keskisen ja itäisen Euroopan jalostamoiden kannattavuus on riippuvainen putken kautta tulevasta öljystä, vaikkakin ne voivat saada öljyä myös merikuljetuksina ja varastoista.

Saastunutta öljyä on mittavia määriä koko putken pituudella. Joidenkin laskelmien mukaan sitä olisi yli miljoona tonnia eli puolen miljardin dollarin edestä. Saastuneesta öljystä voidaan hankkiutua eroon sekoittamalla sitä puhtaaseen öljyyn ja myymällä alihintaan. Tätä tehdään putken varrella, ja öljyä kuljetetaan myös junin öljysatamiin. Muun muassa Kiinassa on kiinnostusta halpaa öljyä kohtaan. Toimista huolimatta putken puhdistuksesta, likaisesta öljystä eroon hankkiutumisesta, syyllisten etsinnästä ja korvausten maksusta on kehkeytymässä kuukausien tai jopa vuosien mittainen vyyhti.


Näytä viikkokatsaus 2019/20 Näytä viikkokatsaus 2019/22