BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/21

Presidentti Putin hyväksyi viime viikolla (13.5.) päivitetyn energiaturvallisuusdoktiinin. Asiakirjassa listataan yleisellä tasolla energiaturvallisuuteen vaikuttavia haasteita ja uhkia sekä toivottuja politiikkatoimia. Energiaturvallisuuden katsotaan käsittävän sekä häiriöttömän energiajakelun maan sisällä että energiaviennin maan rajojen ulkopuolelle. Venäjälle energiaturvallisuus on kiinteä osa ulko-, budjetti- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Doktriinin mukaan uusiutuvan energian käytön lisääntyminen muualla maailmassa on haaste Venäjän energiaturvallisuudelle. Silti ehdotettujen toimien painopiste on öljy- ja kaasusektorin tukemisessa, ei uusiutuvien energialähteiden tai uuden teknologian kehittämisessä. Erityisesti tuonninkorvauspolitiikkaa korostetaan voimakkaasti, ja siihen liittyvät tavoitteet olivat vahvasti esillä jo toukokuussa 2017 hyväksytyssä taloudellisen turvallisuuden strategiassa. Energiaturvallisuusdoktriinin mukaan ilmastonmuutoksen vastaisiin kansainvälisiin toimiin suhtaudutaan myötämielisesti, mikäli ne eivät rajoita Venäjän kansallisia intressejä.  Kotimaisen toiminnan aiheuttamat Druzba-öljyputken saastumisen kaltaiset uhat jäävät asiakirjassa hyvin vähälle huomiolle.

Energisektorin kehitystavoitteita käsitellään tarkemmin erillisessä energiastrategiassa. Nykyinen vuoteen 2030 ulottuva energiastrategia hyväksyttiin vuonna 2009. Strategian päivittämistä on valmisteltu vuosia, ja viimeksi sen käsittely hallituksessa lykättiin huhtikuusta joulukuulle. Alun perin energiastrategian päivitys (ES-2035) oli määrä hyväksyä jo vuonna 2014.


Näytä viikkokatsaus 2019/20 Näytä viikkokatsaus 2019/22