BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/20

Finanssiministeriön mukaan julkinen sektori teki vuonna 2018 hankintaseurannan kattamia ostosopimuksia noin 24 000 mrd. ruplan eli noin 320 mrd. euron arvosta. Valtaosan hankinnoista tekevät julkiset laitokset ja yritykset.

Valtio, alueet ja kunnat tekivät ostosopimuksia 6 900 mrd. ruplalla eli runsaalla 90 mrd. eurolla. Ruplissa mitattuna hankintojen kasvu hidastui noin 8 prosenttiin. Federaation viime vuonna tekemien sopimusten arvo euroissa oli 32 mrd., alueiden 42 mrd. ja kuntien 19 mrd.

Julkiset laitokset sekä niiden yli puoliksi omistamat yritykset tekivät seurannan kattamia hankintasopimuksia 17 200 mrd. ruplalla eli 230 mrd. eurolla. Tämän lohkon hankintojen seuranta on supistunut, ja pitkälti tästä syystä raportoidut hankinnat vähenivät tuntuvasti jo toisena vuonna peräkkäin jopa rupla-arvoltaan. Raportointivelvoitteen piiristä on poistettu mm. kiinteistöjen kauppa ja vuokraus sekä pankkiluottoihin ja -talletuksiin liittyvät palvelut. Kymmenen suurinta ostajaa teki sopimuksia 75 mrd. euron arvosta, ja niistä suurimpia olivat Gazprom tytäryhtiöineen (33 mrd.), Venäjän rautatiet (22 mrd.) sekä Rosneft (16 mrd. euroa).

Seuranta ei kata kaikkia hankintoja eikä seurannan vuosiraporteissa pyritä arvioimaan kattavuutta. Verrattaessa julkisen talouden budjettitietoihin seuranta kattaa nykyään yleisesti ottaen melko hyvin valtion, alueiden ja kuntien hankintoja. Julkisten laitosten ja yritysten osalta seurannan kattavuus voi olla vajaa puolet silläkin oletuksella, että ostosopimukset ovat enintään yksivuotisia.

Käytetyimmät hankintamenettelyt valtion, alueiden ja kuntien hankinnoissa olivat viime vuonna edellisen vuoden tapaan sähköiset huutokaupat (64 % sopimusten arvosta) ja ilman kilpailutusta tehdyt hankinnat yhdeltä toimittajalta (23 %). Jälkimmäisen menettelyn osuus valtion laitosten ja yritysten hankinnoissa oli lähellä puolta ja tarkemmin raportoimattomia menettelyjä käytettiin paljon.

Venäjän julkisen sektorin hankinnat (viranomaisseurannan kattamat) suhteessa koko talouden bruttotarjontaan 2014−2018

Lähteet: Finanssiministeriö ja Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2019/19 Näytä viikkokatsaus 2019/21