BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/19

Maaliskuussa Venäjän viranomaiset antoivat venäläiselle Novatek-maakaasuyhtiölle luvan nesteytetyn maakaasun säilytys- ja siirtosataman rakentamiseen Tyynenmeren rannalle Kamtšatkan Avatšanlahteen ja huhtikuussa Jäämeren rannalle Kuolan Uuravuonoon. Satamien valmistuttua kalliit jäänmurtaja-alukset siirtävät Novatekin Obinlahden nesteyttämöistä maakaasun näihin sulina pysyviin satamiin ja halvemmat jäänmurtokyvyttömät alukset vievät sen eteenpäin. Tämä vähentää kuljetuskustannuksia merkittävästi.

Ranskalainen öljy- ja kaasuyhtiö Total ilmoitti huhtikuussa hankkivansa 10 % osuudet molemmista satamista. Total on Novatekin vähemmistöomistaja, ja se on suoraan sijoittanut Obinlahdella jo sijaitsevaan Yamal LNG -nesteyttämöön ja sinne tulevaan Arctic LNG 2 -nesteyttämöön.


Näytä viikkokatsaus 2019/18 Näytä viikkokatsaus 2019/20