BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/47

Koska virallisesti hallitus ei halua säännellä hintoja, toimenpide on toteutettu marraskuun alussa kilpailuviraston ja suurten öljy-yhtiöiden välisillä sopimuksilla. Niillä keskeisten polttoaineiden tukkuhintoja laskettiin. Polttoainepulan estämiseksi öljy-yhtiöiltä edellytetään samalla kotimarkkinoiden tarjonnan ylläpitämistä.

Hallitus on perustellut hintojen hillitsemistä niiden kohtuuttomalla nousulla. Öljyn maailmanmarkkinahinnan kallistumisen ja ruplan halpenemisen vuoksi raakaöljyn ruplissa laskettu hinta lähes kaksinkertaistui viime kesästä tähän kesään. Loka-marraskuussa hinta on tosin taas laskenut.

Koska hintasopimus on kohdistettu melko kapeasti, sitä on alettu kiertää. Sääntely koskee nimellistä hintaa, joten öljynjalostajat ovat kumonneet osan hintojen alentumisesta heikentämällä muita kauppaehtoja – esimerkiksi poistamalla erilaiset hinnanalennukset. Lisäksi sääntely koskee suoraan vain tukkukauppaa, mitä valmistajat ovat kiertäneet kanavoimalla entistä suuremman osan tuotteistaan myytäväksi omien ketjujensa huoltoasemilla.

Näiden toimien vuoksi suuryhtiöiltä polttoainetta ostavat itsenäiset vähittäismyyjät ovat joutuneet vaikeuksiin. Polttoaineiden tarjonta Pietarin tavarapörssissä on supistunut, ja toimitusviipeistä on raportoitu. Erityistä huolta on kannettu Siperian ja Krimin orastavasta polttoainepulasta, sillä näillä alueilla itsenäisten vähittäismyyjien osuus on suuri.

Vyyhteä mutkistaa entisestään jo aiemmin kuumana käynyt keskustelu markkinoiden kilpailuasetelmista. Suuret yhtiöt ovat syyttäneet itsenäisiä vähittäismyyjiä paikallisten määräävien markkina-asemien väärinkäytöstä. Monet vähittäismyyjät sen sijaan ovat syyttäneet suuryhtiöitä yrityksestä viedä niiden markkinaosuudet epäreilulla kilpailulla. Niiden mukaan kilpailuviraston kanssa tehdyt hintasopimukset tarjoavat tähän oivan mahdollisuuden.


Näytä viikkokatsaus 2018/46 Näytä viikkokatsaus 2018/48