BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/45

Tilastoviraston mukaan käytettävissä olevat tulot nousivat kaupunkialueilla tammi-syyskuussa 8 % vuotta aiemmasta. Tulojen nousu on pysytellyt tällä tasolla jo useamman vuoden ajan. Reaalisesti tulojen kasvu on painunut alle 6 prosenttiin vuotta aiemmasta. Tärkein alaerä palkat on kehittynyt samaa tahtia kokonaistulojen kanssa.

Tilastoviraston mukaan kaupunkialueiden kotitaloudet kasvattivat reaalisesti kulutusmenojaan tammi-syyskuussa 4 % vuotta aiemmasta eli selvästi tulojen nousua vähemmän. Tämä on näkynyt vähittäiskaupan kasvun hidastumisena. Kotitaloudet ovat innokkaita säästäjiä ja niiden pankkitalletukset ovat kasvaneet vahvasti kuluvana vuonna. Toisaalta kotitalouksien velanhoitokulut ovat lisääntyneet, kun ne ovat velkaantuneet erittäin nopeasti 2010-luvulla.

Kaupunkien ja maaseudun väliset tuloerot ovat suuret, mutta erot ovat huomattavat myös kaupunkien välillä. Tammi-syyskuussa kaupunkilaisten käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 3 300 juania (420 euroa) kuukaudessa ja maaseudulla noin kolmasosa tästä. Kaupunkialueista Shanghaissa tulot olivat korkeimmat (5 000 juania kuukaudessa) ja Gansussa matalimmat (2 000 juania). Myös hintataso alueiden välillä vaihtelee huomattavasti.

Virallisten palkkatilastojen myönteisen kuvan vastapainoksi on olemassa myös varovaisempia arvioita palkkojen kehityksestä. Työnvälityspalveluita internetissä tarjoavan yksityisen Zhaopin-yhtiön mukaan valkokaulustyöntekijöiden palkkojen nousu on vaatimatonta. Sen tilastojen mukaan keskimääräinen reaalipalkka oli kolmannella neljänneksellä vain prosentin korkeampi kuin vuotta aiemmin.


Näytä viikkokatsaus 2018/44 Näytä viikkokatsaus 2018/46