BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/45

Tilastoitu keskipalkka Venäjällä on noussut ripeästi, mutta väestön palkkatulot ovat nähtävästi kasvaneet vielä tilastoitua hieman paremmin, koska Rosstatin työvoimakyselyn mukaan harmaassa taloudessa on työskennellyt tänä vuonna muutama prosentti enemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Kyselyn pohjalta Rosstat on laskenut, että tyystin harmaassa taloudessa työskentelee vajaa viidesosa kaikista työllisistä.

Keskipalkkojen nousu julkisen budjettitalouden lohkoilla vaimeni keväällä presidentti Putinin määräämien pitkän ajan korotustavoitteiden toteuduttua, mutta viime kuukausina nousu on jälleen nopeutunut. Tammi-elokuussa keskipalkan vuosinousu terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen aloilla oli 26 % ja koulutuksessa 16 %. Työllisten määrä näillä aloilla ei ole työvoimakyselyn mukaan vähentynyt tänä vuonna.

Yrityssektorilla keskipalkkojen nousu on jatkunut lähes kymmenen prosentin vuositahdilla. Työntekijämäärältään suurista sektoreista palkat ovat nousseet noin 7 % kaupan alalla. Jalostusteollisuuden alojen keskipalkka on noussut edellisvuosien tapaan 8−9 prosentin tahtia. Reaalisen keskipalkan nousu on jatkunut selvästi nopeampana kuin tuottavuuden nousu työntekijää kohti. Näin on käynyt tällä vuosikymmenellä etenkin parina viime vuonna. Ruplan heikentyminen on paikannut kotimaisen tuotannon kilpailukykyä.


Näytä viikkokatsaus 2018/44 Näytä viikkokatsaus 2018/46