BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/45

190 maan liiketoimintaympäristön helppoutta luotaavassa vertailussa Venäjä nousi viime vuoden 35. sijalta tämän vuoden 31. sijalle ja Kiina 78. sijalta 46. sijalle. Vertailussa arvioidaan muun muassa rajamenettelyjä, lupakäytäntöjä, sääntelyä, sopimusten pitävyyttä, verojenmaksua, luotonsaantia ja sähkönsaantia.

Vaikka Kiinan sijoitus on muuttunut paljon, muutos ei ole poikkeuksellisen suuri tässä vertailussa. Tämä johtuu pisteytyksen erityispiirteistä. Ensinnäkin kunkin maan talouskeskuksista koko maan edustajiksi poimitaan vain suurin tai kaksi suurinta. Venäjää edustavat Moskova ja Pietari, Kiinaa Shanghai ja Peking. Toiseksi kattavan ja edustavan mittariston sijaan pisteytys perustuu tarkasti määriteltyihin esimerkkitapauksiin. Esimerkiksi rajamenettelyjä arvioitaessa tapauksena on autonosien tuonti ja rakennuslupamenettelyjä arvioitaessa varaston rakennuttaminen. Kolmanneksi todellisten käytäntöjen sijaan arvio keskittyy viralliseen proseduuriin ja painottaa lakien sekä säännösten sisältöjä.

Lähestymistapa on valittu helpottamaan aineiston keruuta ja vertailua. Pisteytyksen erikoislaatuisuudesta kertoo osin kysymyksiä herättävä maiden paremmuusjärjestys, kun Georgia ja Pohjois-Makedonia ovat kärkikymmenikössä ja Alankomaat sekä Sveitsi jäävät Ruandan ja Venäjän taakse. Järjestys eroaa jyrkästi muista samankaltaisista vertailuista.

Mittareiden kapeuden vuoksi valtiot voivat nopeastikin parantaa sijoitustaan tarkasti kohdennetuilla uudistuksilla. Esimerkiksi presidentti Putin antoi vuonna 2012 ukaasin parantaa Venäjän sijoitusta Doing Business -vertailussa 120. sijalta 20. sijalle vuoteen 2018 mennessä. Sen seurauksen seuraavan kolmen vuoden aikana Venäjän pisteet mm. sähkönhankinnan, verojenmaksun ja rakennuslupamenettelyjen helppoudessa kohenivat. Vaikka näiden pistemuutosten takana on sinänsä todellisia uudistuksia, ne ovat verrattain pieniä eivätkä edusta uudistusten yleistä tahtia.

Tänä vuonna Kiinan lisäksi myös Intia ja Turkki ovat tehneet samankaltaiset mutta hieman pienemmät loikat ylöspäin. Kiinan pisteiden kohoaminen perustuu paljolti verojenmaksu-, omaisuudenrekisteröinti- ja rakennuslupajärjestelmien virtaviivaistamiseen.


Näytä viikkokatsaus 2018/44 Näytä viikkokatsaus 2018/46