BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/43

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n määritelmän mukainen työttömyysaste on laskenut edelleen tänä vuonna tuntuvasti ja oli syyskuussa vain 4,5 %. Vuoden 2017 syyskuussa työttömyysaste oli 5 %. Moskovassa ja Pietarissa työttömyysaste on alle 2 %.

Nimellinen keskipalkka on noussut lähes 11 % vuodentakaisesta ja se oli syyskuussa 42 200 ruplaa (530 euroa). Työttömyyden lasku ja osittainen työvoimapula kasvukeskuksissa on osaltaan tukenut hyvää palkkakehitystä, mutta suurin yksittäinen tekijä on palkkojen nousu julkisten palvelujen aloilla. Toukokuussa 2012 annettujen presidentin ukaasien mukaiset viimeiset palkkojen korotukset koulutuksessa, terveydenhuollossa ja kulttuurisektorilla toteutettiin alkuvuoden aikana.

Alkuvuonna palkkojen nousu riitti korvaamaan muiden tulonlähteiden (eläkkeiden, tulonsiirtojen, pääomatulojen ja yrittäjätulojen) heikkoa kehitystä. Neljän vuoden supistumisen jälkeen kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot kasvoivat tämän vuoden alkupuoliskolla hieman vuoden takaisesta tasosta. Palkkojen nousuvauhdin hidastuttua reaalitulojen kasvu pysähtyi ja vuoden kolmannella neljänneksellä reaalitulot olivat samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Reaalitulojen heikko kehitys selittää osaltaan vähittäiskaupan vaimeaa kasvua. Syyskuussa keskimääräinen nimellispalkka oli 11 % mutta vähittäiskaupan määrä vain 2,2 % suurempi kuin vuosi sitten.


Näytä viikkokatsaus 2018/42 Näytä viikkokatsaus 2018/44