BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/42

Kiinan ympäristöministeriö ilmoitti lokakuussa aikaisemmin suunniteltua vaatimattomammista tavoitteista ilmansaasteiden hillitsemiseksi tulevalla talvikaudella. Hallitus ei myöskään turvaudu samanlaisiin raskaan teollisuuden tuotantoleikkauksiin kuin viime vuonna.

Terveydelle haitallisimpien PM2.5 -hiukkasten määrää on tarkoitus vähentää Kiinan pohjoisissa kaupungeissa 3 % verrattuna vuodentakaiseen, kun aiemmin tavoitteeksi suunniteltiin 5 prosentin leikkausta. Samalla raskasta teollisuutta ja rakentamista koskevista tuotantorajoituksista luovutaan, jos toiminta täyttää päästömääräykset. Päätös mahdollisista tuotantorajoituksista siirretään ministeriöstä paikallistasolle.

Päästötavoitteista tinkimisen taustalla ovat pelot talouden kasvuvauhdin hidastumisesta ja viime talven asuntojen lämmitysongelmat, jotka aiheuttivat laajaa tyytymättömyyttä väestössä. Joidenkin arvioiden mukaan lievemmätkin tavoitteet voi olla vaikea saavuttaa, sillä viime talven päästöleikkausten ja suosiollisten sääolojen takia vertailupohjan ilmanlaatu oli aikaisempaa huomattavasti parempi. Huolta päästötavoitteista lipsumisesta aiheuttaa tuotantorajoituksia koskevien päätösten siirtäminen paikallishallinnolle.

Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat yhtä suuret kuin EU:n ja Yhdysvaltojen yhteenlasketut päästöt. Globaaleiden ilmastotavoitteiden kannalta onkin keskeistä, kuinka nopeasti Kiina onnistuu kääntämään päästönsä laskuun.


Näytä viikkokatsaus 2018/41 Näytä viikkokatsaus 2018/43