BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/32

Paikallishallinnon velkakirjojen liikkeellelaskut ovat vähentyneet. Viime vuonna paikallishallinnon velkakirjoja laskettiin liikkeelle finanssiministeriön mukaan 4 400 mrd. juanin arvosta, 28 % edellisvuotta vähemmän. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa uusia velkakirjoja laskettiin liikkeelle 1 400 mrd. juanilla, mikä on lähes neljänneksen viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Määrä on vain murto-osa kuluvan vuoden sallitusta velkakirjakiintiöstä. Alkuvuoden liikkeellelaskuista vain neljäsosa oli aidosti paikallishallintojen uutta velkaa. Valtaosa uudesta velasta meni vanhojen velkojen uudelleen rahoitukseen ja paikallishallintojen omistamien rahoitusyhtiöiden korkeakorkoisten luottojen takaisinmaksuun.

Paikallishallintojen budjettien piti aiemmin Kiinassa olla tasapainossa, mikä sai ne turvautumaan budjettien ulkopuoliseen velanottoon. Käytännössä usein lyhytaikaista ja korkeakorkoista luottoa otettiin paikallishallinnon omistamien rahoitusyhtiöiden (LGFV) nimissä erityisesti sääntelyn ulkopuoliselta varjopankkisektorilta. Velkakirjojen liikkeeseenlaskut sallittiin vähitellen vuodesta 2011 alkaen, ja vuoden 2015 alusta astui voimaan lakimuutos, joka salli paikallishallintojen budjettien olla alijäämäiset.

Kesällä 2015 alkoi kolmivuotinen ohjelma, jolla paikallishallinnot määrättiin vaihtamaan erinäiset velkasitoumuksensa velkakirjoiksi. Tarkoitus oli alentaa paikallishallintojen velanhoitokustannuksia, helpottaa velkaantumisen arviointia tuomalla se läpinäkyvämmäksi ja parantaa markkinakuria. Kiinalaisen luottoluokittajan China Chengxin Credit Ratingin mukaan paikallishallinnoilla oli kuluvan vuoden kesäkuun lopussa vielä 860 mrd. juanin (130 mrd. USD) arvosta velkasitoumuksia, jotka tulisi vaihtaa velkakirjoiksi ennen vaihto-ohjelman päättymistä nyt elokuussa.

Infrastruktuuri-investointien kasvu on huomattavasti hidastunut, kun useat paikallishallinnot ovat lykänneet tai peruneet investointisuunnitelmiaan. Maalis-kesäkuussa julkisten investointien kasvu painui negatiiviseksi. Keskushallinto onkin joutunut kehottamaan paikallishallintoja täyttämään perustellut rahoitustarpeet, jotta keskeneräiset projektit saatettaisiin päätökseen. Keskushallinto on kasvattanut ns. erityisvelkakirjojen kuluvan vuoden kiintiötä 1 350 mrd. juaniin (200 mrd. USD) viime vuoden 800 miljardista. Näillä erityisvelkakirjoilla voidaan rahoittaa mm. metrohankkeita ja maksullisia teitä. Velkaa ei makseta takaisin paikallishallinnon budjetista, vaan rahoituksen kohteena olevien investointien tuotoista.


Näytä viikkokatsaus 2018/31 Näytä viikkokatsaus 2018/33