BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/32

Yrityskyselyn tuloksiin perustuvassa vertailussa järjestykseen laitettiin 160 maata. Entiseen itäblokkiin kuuluneiden maiden joukossa Venäjä sijoittui keskivaiheille – nykyisten EU-maiden taakse ja useimpien Keski-Aasian maiden edelle. Kiina ylsi länsimaiden joukkoon 26. sijalle.

Kokonaisarvion kuudesta osatekijästä Venäjän suhteellisiksi vahvuuksiksi nousivat infrastruktuuri (61.), kuljetusten ajallinen täsmällisyys (66.) ja logistiikkapalvelujen laatu (71.). Heikommiksi arvioitiin tullimenettelyt (97.), tavarakuljetusten seuraaminen (97.) ja kansainvälisten kuljetusten järjestäminen (96.).

Vuosina 2007−16 Venäjä on ollut kokonaisvertailussa parhaimmillaan 90. ja huonoimmillaan 99. Edistystä on tapahtunut etenkin tullimenettelyissä, joiden vertailussa Venäjä oli sijalla 141 vielä vuonna 2016. Erityisesti siirtyminen kohti sähköisten tulli-ilmoitusten käyttöä viime vuosina on voinut kohentaa arvosanaa.

Myös muissa samankaltaisia asioita kattavissa vertailuissa Venäjän sijoitus on kohonnut. Maailman talousfoorumin (World Economic Forum) kilpailukykyvertailun infrastruktuuriosiossa Venäjä on noussut kymmenen vuoden takaiselta 65. sijalta tämän vuoden 35. sijalle. Merkille pantavasti Venäjän rautatieverkko on noussut 23. sijalle, mutta maantiet eivät ole yltäneet 100 parhaan joukkoon. Maailmanpankin liiketoimintaedellytysten vertailun (Doing Business) ulkomaankaupan osiossa Venäjä sijoittui sijalle 100 vuonna 2018.


Näytä viikkokatsaus 2018/31 Näytä viikkokatsaus 2018/33