BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/24

Venäjälle suuntautuvien suorien sijoitusten nettovirta supistui viime vuonna hieman ja oli 28 mrd. dollaria. Vuoden 2016 sijoituksissa tosin näkyi Rosneftin vähemmistöosuuden myynti ulkomaisille sijoittajille. Suorat sijoitukset ovat edelleen kaukana vuosikymmenen alun lukemista. Parina viime vuonna Venäjälle on kuitenkin tehty jälleen myös uusia suoria sijoituksia, kun kriisivuosina 2014–15 sijoitukset koostuivat lähes täysin uudelleensijoitetuista voitoista.

Venäjälle tehtyjen suorien sijoitusten kanta oli viime vuoden lopussa 535 mrd. dollaria (34 % BKT:stä). Siitä lähes 70 % on peräisin tyypillisistä läpivirtaus- tai veroparatiisimaista, kuten Kyprokselta ja Bermudalta. Näistä sijoituksista suuren osan arvioidaan olevan venäläistä alkuperää.

Toimialoittain tarkasteltuna suorien sijoitusten kannasta eniten, eli runsas viidennes, on mennyt kaivannaissektorille. Myös jalostusteollisuuden, vähittäiskaupan sekä rahoitussektorin osuudet ovat 15–20 %. Viime vuosina sijoitusvirrat ovat jälleen painottuneet kaivannaisiin, kun vielä vuosikymmenen alussa vähittäiskauppa ja rahoitusala olivat kärjessä.

Venäjältä ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten nettovirta oli viime vuonna 39 mrd. dollaria, eli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Venäjän suorien ulkomaisten sijoitusten kanta oli viime vuoden lopussa 470 mrd. dollaria. Siitä yli 70 % on sijoitettu läpivirtaus- ja veroparatiisimaihin ja usein niiden kautta edelleen Venäjälle.

Suorien sijoitusten nettovirta Venäjälle ja Venäjältä

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2018/23 Näytä viikkokatsaus 2018/25