BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/24

Valuuttavaranto on kasvanut selvästi viime vuoden alusta ja toukokuun lopussa sen arvo oli lähes 460 mrd. dollaria. Taustalla ovat olleet keskuspankin finanssiministeriön puolesta tekemät valuuttaostot sekä valuuttavarannon varojen arvonnousu. Valuuttaostot ovat kartuttaneet varantoa yhteensä noin 30 mrd. dollarilla siitä lähtien, kun ne aloitettiin helmikuussa 2017.

Myös Venäjän valuuttavarannon rakenne on vähitellen hieman muuttunut. Kullan osuus on yli kolminkertaistunut viime vuosina, kun keskuspankki on kartuttanut kultavarantojaan tuntuvasti. Toukokuun lopussa se oli lähes 18 %.

Lisäksi Kiinan juaneissa olevien varojen osuus valuuttavarannosta on kasvanut selvästi ja oli viime vuoden lopussa jo lähes 3 %. Pääosa Venäjän valuuttavarannosta on kuitenkin edelleen dollari- ja euromääräisissä varoissa.

Valuuttavarantoon luetaan myös Venäjän öljyrahastossa olevat likvidit valuuttamääräiset varat, joita on tällä hetkellä noin 40 mrd. dollaria. Niiden osuus valuuttavarannosta on supistunut huomattavasti viime vuosina, kun rahastovaroja on käytetty budjettimenojen rahoittamiseen. Valuuttavaranto ei silti ole vähentynyt, koska finanssiministeriö on myynyt valuuttamääräiset varansa keskuspankille ruplia vastaan.

Venäjän valuuttavaranto on varsin vahva puskuri ulkoisten rahoitussokkien varalta. Se kattaa esim. noin 17 kuukauden tuonnin tai 140 % lyhytaikaisesta ulkomaisesta velasta.

Venäjän valuuttavaranto

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö.


Näytä viikkokatsaus 2018/23 Näytä viikkokatsaus 2018/25