BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/23

Suomen tavaravienti Venäjälle pysyi tammi-maaliskuussa vuodentakaisella tasollaan. Viennin kehitys on linjassa Venäjän koko tavaratuonnin kanssa, sillä tuonnin euromääräinen arvo kasvoi vain 3 % vuotta aiemmasta. Venäjän tuonnin määrän kasvu on tänä vuonna hidastunut selvästi viime vuoden vauhdikkaista lukemista mm. ruplan heikennyttyä. Euroissa laskettuun kehitykseen on kuitenkin vaikuttanut myös euron huomattava vahvistuminen dollarin suhteen.

Suomen Venäjän-viennin kehitys vaihteli alkuvuonna huomattavasti tavararyhmittäin. Koneiden, metallien ja paperin vienti kasvoi, kun taas tekstiilien, elintarvikkeiden ja kemiallisten tuotteiden vienti supistui.

Myös Suomen palveluviennin kasvu näyttää hidastuneen alkuvuonna, sillä venäläisten yöpymiset Suomessa lisääntyivät tammi-maaliskuussa enää 4 % vuotta aiemmasta. Viime vuonna Suomen koko palveluvienti Venäjälle kasvoi 17 %.

Suomen tavaratuonnin arvo Venäjältä supistui tammi-maaliskuussa 3 % vuotta aiemmasta. Supistuminen johtui lähinnä viime vuoden vertailukohtaa paisuttaneesta yksittäisestä kaasuputkitoimituksesta. Keskeisimpien tuotteiden eli öljyn ja kaasun tuonti sitä vastoin kasvoi pitkälti hintojen nousun vuoksi.

Venäjän tavaratuonti ja Suomen tavaravienti Venäjälle (euroina)

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Tullihallitus.


Näytä viikkokatsaus 2018/22 Näytä viikkokatsaus 2018/24