BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/21

Maailmanpankin käyttämä kansainvälinen köyhyysraja on päivittäin käytettävissä olevien tulojen jääminen ostovoimakorjattuna alle 1,9 dollarin. Kun näin määriteltynä kiinalaisista vielä 88 prosenttia eli köyhyydessä 1980-luvun alussa, suhde oli tippunut 2 prosenttiin vuonna 2013 ja köyhiä oli enää 25 miljoonaa. Oxfordin yliopistossa kehitetty ja YK:n käyttöön ottama moniulotteinen köyhyysindeksi (MPI) arvioi pelkkää rahamäärää kattavammin esimerkiksi koulutusta, terveydentilaa ja elinoloja. Tämän mittarin mukaan kiinalaisista 12,5 % oli köyhiä vuonna 2002, mutta enää 4 % (56 miljoonaa ihmistä) eli köyhyydessä vuonna 2014. Tilanteen paraneminen oli erityisesti koulutuksen saavutettavuuden ja parantuneen hygienia ansiota.

Kiinassa kansallinen köyhyysraja kulkee virallisesti 2 300 juanin vuosituloissa (350 USD). Näin määriteltynä köyhiä oli vuonna 2015 lähes 56 miljoonaa, mutta lukumäärä on hallituksen mukaan vähentynyt tasaisesti noin kymmenen miljoonan ihmisen vuositahtia. Viime vuonna köyhiä oli 30 miljoonaa.

Presidentti Xi Jinping tavoittelee äärimmäisen köyhyyden poistamista vuoteen 2020 mennessä. Köyhyyden poistaminen on yksi kolmesta viisivuotissuunnitelman painopisteistä taloudellisten riskien ja saasteiden vähentämisen ohella. Hallituksella on lisäksi tavoitteena uudelleenasuttaa 100 miljoonaa ihmistä maaseudulta kaupunkeihin vuoteen 2020 ja 150 miljoonaa lisää vuoteen 2026 mennessä. Tämä tavoite nivoutuu yhteen köyhyyden poistamisen vaikeimman vaiheen kanssa, jossa köyhyysrajan yläpuolelle pyritään nostamaan myös vaikeasti saavutettavilla alueilla asuvia. Ihmisiä on siirretty asumaan kaupunkeihin, niiden laitamille, tai varta vasten rakennettuihin kyliin. Köyhyyden väheneminen ja kaupungistumisen vahvistavat kulutusta ja maan talouskasvua.


Näytä viikkokatsaus 2018/20 Näytä viikkokatsaus 2018/22