BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/18

Ulkomaisten sijoittajien päiväkiintiöt osakkeiden netto-ostoihin Shanghain ja Shenzhenin pörsseissä Hongkongin pörssin yhteistyöohjelman puitteissa nousivat toukokuun alussa 52 mrd. juaniin (8 mrd. USD) eli nelinkertaisiksi aiempaan verrattuna. Myös kiinalaissijoittajien netto-ostokiintiöt Hongkongin pörssissä nelinkertaistettiin 42 mrd. juaniin päivässä. Manner-Kiinassa osakemarkkinoiden yhteistyöohjelmaan pääsy ei ole mahdollista muille kuin suursijoittajille (sijoitusvarallisuus yli 500 000 RMB eli noin 80 000 USD).

Kiintiöiden nostoa perusteltiin sillä, että osakeindeksejä tuottava MSCI ottaa mannerkiinalaisia osakkeita mukaan indekseihinsä kesäkuusta alkaen (ks. Viikkokatsaus 25/2017). Vaikka suurin osa indeksien Kiina-painosta tulee yhä Hongkongissa listatuista osakkeista ja Manner-Kiinassa noteerattujen osakkeiden paino on marginaalinen, uskotaan indeksiuudistuksen lisäävän kaupankäyntiä osakeohjelmien kautta.

Kiintiöiden kasvattamisella ei ole kuitenkaan suurta käytännön merkitystä, sillä tänä vuonna ulkomaisten sijoittajien osake-ostot yhteistyöohjelman kautta Shanghain pörssissä ovat olleet keskimäärin 5,7 mrd. juania ja -myynnit 5,1 mrd. juania päivässä. Keskimääräiset netto-ostot ovat siten olleet vähäiset suhteessa aiempaankin 13 mrd. juanin päiväkiintiöön.

Ulkomaisten sijoittajien yhteistyöohjelmien kautta käymä kauppa Manner-Kiinan pörsseissä on kuitenkin lisääntynyt. Shanghain pörssin osakekaupasta keskimäärin 1-2 % käytiin ohjelman välityksellä yhteistyöohjelman alusta (11/2014) viime kesään asti. Tämän jälkeen osuus on kasvanut noin 5 prosenttiin. Shenzhenin pörssissä ulkomaisten sijoittajien ohjelman kautta käymä kauppa on noin 3 % pörssin vaihdosta. Kiinalaissijoittajien ohjelmien välityksellä Hongkongissa käymä kauppa on vastannut arvoltaan suunnilleen ulkomaisten sijoittajien Manner-Kiinan pörsseissä käymää kauppaa, ja ohjelmien kautta käydyn kaupan osuus Hongkongin pörssin vaihdosta on ollut kuluvana vuonna keskimäärin 13 %.

Kaiken kaikkiaan ulkomainen omistus Manner-Kiinan osakemarkkinoilla (sekä yhteistyö- että QFII- ja RQFII- ohjelmien kautta) oli maaliskuun lopussa kuitenkin yhä vain 1 202 mrd. juania eli 2 % pörssien yhteenlasketusta markkina-arvosta.

Ulkomaisten sijoittajien yhteistyöohjelmien kautta käymän kaupan volyymi Manner-Kiinan pörsseissä

Lähde: CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2018/17 Näytä viikkokatsaus 2018/19