BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/18

Finanssiministeriön mukaan valtion budjettimenot puolustukseen vähenivät nimellisruplissa neljäsosan vuonna 2017. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen (SIPRI) puolustusmenoselvityksen sekä venäläisessä Gaidar-instituutissa (IEP) tehtyjen laskelmien mukaan menot supistuivat vähän lievemmin. Tiedot eroavat, koska SIPRI ja IEP lisäävät puolustusmenoihin eriä muista budjetin menoluokista kuten sosiaaliturvasta, sisäisestä turvallisuudesta ja taloudesta. Muiden luokkien sisältämät puolustusmenot kasvoivat viime vuonna melko nopeasti ja niiden osuus puolustuksen kokonaismenoista nousi. Osuus oli SIPRIn luvuissa 26 % ja IEPin laskelmissa 33 %.

Kaiken kaikkiaan rahavirrat valtion budjetista ja kotimaisista pankeista puolustukseen vähenivät viime vuonna paljon, sillä IEPin tietojen mukaan pankkivelkojen takaisinmaksujen ja korkomaksujen vuoksi rahavirta suuntautui edelleen puolustusteollisuudesta pankkeihin päin. Vuonna 2016 puolustusteollisuus sai budjetista ison summan pankkivelkojen maksuun. Sitä vastoin vuosina 2011–14 pankkiluotoilla lisättiin rahavirtaa puolustukseen vielä nopeammin kuin budjetin puolustusmenot antavat ymmärtää.

Kaikkien kolmen lähteen mukaan puolustusmenot olivat vuonna 2017 suhteessa BKT:hen samaa luokkaa kuin vuoden 2014 suuriksi nousseet menot. Finanssiministeriön mukaan sotilasmenot suhteessa BKT:hen olivat runsaat 3 %, SIPRIn mukaan 4,3 % ja IEPin mukaan 4,6 %.

SIPRIn mukaan Yhdysvaltojen puolustusmenot vähenivät edelleen reaalisesti vuonna 2017, mutta muutoin menojen kasvu Venäjän laajassa naapurustossa jatkui. Vuosina 2015–17 Kiina ja Intia lisäsivät puolustusmenojaan 5,5–6 % vuodessa. Menojen vuosikasvu itäisessä Keski-Euroopassa ja Balkanilla oli lähes 8 %, ja Baltian maiden menot nousivat 20 % vuodessa. Läntisen Euroopan menot kasvoivat 2 prosentin tahtiin. Turkki lisäsi menojaan lähes 10 % vuodessa, ja Ukrainan menot olivat lievästä luisustaan huolimatta viime vuonna 5,5 % suuremmat kuin vuonna 2014.

Venäjän puolustusmenojen suhde BKT:hen, %

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö, SIPRI, IEP, Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2018/17 Näytä viikkokatsaus 2018/19