BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/18

IMF:n huhtikuussa julkaistun rahoitusvakausraportin (Global Financial Stability Report) mukaan Kiinan viranomaisten tekemistä uusista sääntelytoimista huolimatta rahoitusmarkkinat pysyvät tavanomaista herkempinä häiriöille. Erityisesti laajat ja epäselvät rahoitussektorin sisäiset kytkökset aiheuttavat vakausriskin, josta IMF on varoittanut aiemminkin.

Perinteinen pankkisektori on sidoksissa varjopankkisektoriin taseen ulkopuolisten, korkeariskisten sijoitusinstrumenttien kautta. Lisäksi vakuutusyhtiöt ovat sijoittaneet näihin vähän säänneltyihin sijoitustuotteisiin merkittävän osan varoistaan ja luottavat niistä saataviin tuloihin saavuttaakseen tuottotavoitteensa. Kooltaan pienemmät pankit ja vakuutusyhtiöt ovat erityisen haavoittuvaisia. Niillä on usein suhteellisesti enemmän varallisuutta monimutkaisissa sijoitustuotteissa, mutta samalla huonompi kyky käsitellä niihin liittyviä riskejä. Kiinan päätös yhdistää pankki- ja vakuutusvalvonnat yhdeksi valvontakomissioksi (CBIRC) arvellaan lisäävän tarpeellista yhteistyötä. IMF:n mukaan Kiinan rahoitussektorin riskien arviointia vaikeuttavat kuitenkin huomattavasti mutkikkaat ja vaikeaselkoiset yritysjärjestelyt sekä epäselvyys investointien todellisista riskitasoista.

Huhtikuussa IMF julkisti myös maailmantalouden ennusteensa (World Economic Outlook). Tänä vuonna IMF odottaa Kiinan BKT:n kasvavan 6,6 % ja ensi vuonna 6,4 %.


Näytä viikkokatsaus 2018/17 Näytä viikkokatsaus 2018/19