BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/36

Kiina ilmoitti elokuun lopussa, että kommunistipuolueen 19. puoluekonferenssi aloittaa 18.10. Viiden vuoden välein järjestettävän konferenssin noin 2 300 kokousedustajaa valitsevat uuden keskuskomitean, joka puolestaan äänestää puoluejohtajasta, politbyroosta ja politbyroon pysyväiskomiteasta. Presidentti Xin valinta puoluejohtajaksi uudelle viisivuotiskaudelle sekä henkilömuutokset tärkeimmissä puolue-elimissä sinetöinevät Xin valta-aseman.

Talouspolitiikassa on viime aikoina keskitytty kasvun tukemiseen ja ongelmien esiintulon estämiseen, jotta varmistetaan kaikinpuolinen vakaus puoluekokouksen alla. Keskeinen kysymys onkin, millaista talouspolitiikkaa Kiina toteuttaa konferenssin jälkeen. Vaikka Xi on puhunut markkinareformien ja velkakehityksen taittamisen puolesta, voimakkaat toimet mm. sensuurin lisäämiseksi ja puolueen vallan kasvattamiseksi vievät uskoa todellisilta markkinauudistuksilta.


Näytä viikkokatsaus 2017/35 Näytä viikkokatsaus 2017/37