BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/36

Venäjän tullin tietojen mukaan EU-maiden osuus tuonnista laski hiukan tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla vuosista 2015–16 ja oli 38 %. Kiinan sekä Etelä- ja Kaakkois-Aasian muiden nousevien talouksien osuus jatkoi kasvuaan ja oli yli 26 %. Kiinan osuus oli 20 % ja muiden Aasian nousevien talouksien osuus kohosi yli 6 prosenttiin lähinnä Vietnamin, Indonesian ja Intian ansiosta. Etelä-Korean ja Japanin yhteenlaskettu osuus kasvoi 7 prosenttiin Etelä-Korean osuuden noususta johtuen. USA:n osuus pysyi lähes ennallaan vajaassa 6 prosentissa. IVY-maiden osuus säilyi 11 prosentissa mm. sen johdosta, että Ukrainan osuuden lasku tasaantui. Näiden Venäjän tuontitilastojen mukaisten osuuksien rinnalla on syytä muistaa, että kauppakumppanimaiden vientitilastot antavat osin erilaista kuvaa. Esimerkiksi EU-maiden osuus Venäjän tuonnista on kumppaneiden vientitilastoja kokoavien kansainvälisten tietolähteiden mukaan yllämainittua selvästi suurempi.

Viime vuosien aikana Venäjän tuonnin maarakenteessa on tapahtunut tuntuvia muutoksia. EU-maiden osuuden lasku vuosina 2014–16 juontui valtaosin Venäjän tuonnin päälohkolta, jonka muodostavat erilaiset koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet. Sama koskee myös Japanin ja Etelä-Korean osuuksien aiempaa supistumista. Vastaavasti Kiinan ja Aasian muiden nousevien talouksien osuudet Venäjän tuonnista ovat kasvaneet pitkälti kone-, laite- ja kuljetusvälinelohkosta johtuen. Tällä lohkolla, johon sisältyy sekä investointi- että kestokulutustavaroita, tuontiin ovat ruplan kurssin jyrkän laskun ohella vaikuttaneet investointien ja kulutuksen voimakas supistuminen sekä niiden rakennemuutokset Venäjällä, lopputuotteita valmistavien tuotantoketjujen kansainvälistyminen sekä tarjoajien kilpailukykytekijät.

Suurin osa muusta EU-maiden tuontiosuuden laskusta on johtunut Venäjän vastapakotteina vuonna 2014 käyttöön ottamista maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuontirajoituksista. Tämä on osaltaan tukenut Aasian nousevien talouksien ja Kiinan tuontiosuuksien nousua sekä Valko-Venäjän osuuden huomattavaa kohoamista.

Eräiden maaryhmien ja maiden osuuksia Venäjän tavaratuonnista 2007–17

Lähde: Venäjän tulli.


Näytä viikkokatsaus 2017/35 Näytä viikkokatsaus 2017/37