BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/36

Rosstatin noin 48 000 yritystä kattavan yritysseurannan mukaan yritysten yhteenlaskettu nettotulos oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 10 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Kahtena edellisenä vuonna nettotulos nousi hyvin nopeasti johtuen pitkälti vientiyritysten voittojen paisumisesta, jonka ruplan kurssin lasku oli saanut aikaan. Vuoden ensipuoliskolla nettotulos suhteutettuna yritysten liiketoiminnan kokoon oli kuitenkin edelleen yhtä hyvää tasoa kuin muutama vuosi sitten.

Yritysten voittojen supistuminen on herättänyt arvioita mahdollisista kielteisistä vaikutuksista investointeihin. Tätä näkökulmaa tukevat yritysten omarahoituksen suuri osuus (suunnilleen puolet) investointien rahoituksessa sekä Rosstatin investointikyselyn tulokset omien varojen puutteen merkityksestä investointeja rajoittavana tekijänä. Toisaalta voittojen vaikutus investointeihin ei muiden investointeja hillitsevien tekijöiden joukossa ole ratkaiseva sen valossa, että em. kyselyssä kärkisijoilla on myös mm. talouden tilanteen epävarmuus Venäjällä. Lisäksi voittojen pieneneminen tänä vuonna on ollut suhteellisen lievää ja yrityksillä on edelleen varsin runsaasti varoja kotimaisissa pankeissa. Voitot keskittyvät energia- ja metalliyrityksiin, joiden luotonsaantikin on tarvittaessa helpompaa kuin muilla aloilla.


Näytä viikkokatsaus 2017/35 Näytä viikkokatsaus 2017/37