Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/26

Kesäkuussa CEIC:n julkaisemat ensimmäiset tiedot Kiinan vuoden 2016 BKT:n kysyntäeristä viittaavat siihen, että talouden rakennemuutos etenee toivottuun suuntaan. Muutos on kuitenkin hidas, sillä investointiaste eli kiinteiden investointien osuus BKT:stä laski vain noin puoli prosenttiyksikköä hieman vajaaseen 43 prosenttiin. Kansainvälisen finanssikriisin aikaisen massiivisen elvytyspolitiikan seurauksena vuonna 2009 investointiaste nousi nopeasti 45 prosenttiin, kun investoinneilla kompensoitiin romahtanutta vientikysyntää. Laskusta huolimatta investointiaste on edelleen tavattoman korkea.

Yksityisen kulutuksen osuus kokonaiskysynnästä nousi viime vuonna prosenttiyksikön 39 prosenttiin. Vaikka osuus on ollut kasvussa, on yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä edelleen erittäin pieni.

Kiinan BKT-tilastoihin on syytä varauksella. Kysyntäpuolen tilastojen ongelmista on osoituksena mm. se, että tiedot ilmoitetaan vain vuositasolla eikä neljännesvuositietoja ole lupauksista huolimatta pystytty julkaisemaan.

Tärkeimpien kysyntäerien osuus Kiinan BKT:stä

Lähde: CEIC