Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/26

Pankkien yritysluottokanta on supistunut vuoden 2016 alusta lähtien, mutta viime kuukausina supistuminen vaikuttaa loppuneen. Huhti- ja toukokuussa valuuttakurssimuutoksilla korjattu lainakanta kasvoi hieman edelliskuukaudesta. Kasvu on toistaiseksi hyvin vaatimatonta ja vuoden takaiseen verrattuna yrityslainakanta supistuu yhä (toukokuussa -2 %). Orastavaa yrityslainoituksen kasvua tukevat mm. pankkien tuloksen paraneminen sekä korkotason lasku kevään aikana.

Hoitamattomien luottojen osuus koko yrityslainakannasta on pysynyt noin 7 prosentissa viimeisen vuoden ajan. Luottokannan laatua laajemmin kuvaava huonojen luottojen määrä (IV ja V kategorian luotot) nousi maaliskuun lopulla 11 prosenttiin yrityslainakannasta. Huonojen luottojen määrää on keskuspankin mukaan nostanut erityisesti saneerauksessa olevien pankkien luottokannan uudelleenarviointi. Talletustakuuviraston hallinnoimissa saneerausohjelmissa oli alkuvuonna 25 pankkia, uusimpana tulokkaana aiemmin 50 suurimman pankin joukkoon kuulunut Peresvet.

Suuri osa ongelmaluotoista liittyy rakennussektorin lainoitukseen. Maaliskuussa yli viidennes hoitamattomista ruplaluotoista ja 28 % kaikista huonoista luotoista oli rakennusalan yritysten lainoja. Erityisesti rakennussektorin valuuttalainoja on uudelleenjärjestelty ja osin muutettu ruplamääräisiksi. Valuuttalainojen osuus onkin supistunut noin 12 prosenttiin, kun niiden osuus rakennusalan lainakannasta suurimmillaan oli neljännes. Valuuttalainojen osuus koko yrityslainakannasta on supistunut 30 prosenttiin. Suuri osa valuuttalainoista on kaivannaissektorin, kemian ja petrokemian alan yrityksillä, joilla on usein merkittäviä valuuttatuloja.