BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/26

Venäjä on jo pitkään pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan elintarvikkeiden tuonnista ja ponnistelut ovat lisääntyneet viime vuosina geopoliittisen tilanteen kiristyttyä. Venäjän maatalousministeriö arvioi tavoitellun omavaraisuusasteen täyttyneen mm. viljassa, perunassa, lihassa ja sokerissa. Maidon ja suolan osalta ollaan vielä kaukana tavoitteista.

Kotimaista tuotantoa on pyritty tukemaan kauppapolitiikalla. Elintarviketuontia on rajoitettu mm. julkishankintojen määräyksillä sekä länsimaille ja Turkille asetetuilla pakotteilla. Turkille asetetuista pakotteista suurin osa poistettiin vähitellen maiden välien kohennuttua, mutta tomaattien tuontikielto on jätetty voimaan. Elintarviketuontia ovat vaikeuttaneet myös ajoittain epäreilusti sovelletut kasvin- ja eläinsuojelumääräykset yms. tekniset kaupan esteet.

Maataloutta on yritetty kannustaa myös muilla toimilla kuten tuotantotuilla, lainojen korkotuilla sekä verohelpotuksilla. OECD arvioi kaikkien Venäjän maataloutta tukevien toimien kokonaisarvon olleen viime vuosina keskimäärin 13 mrd. dollaria eli noin prosentin BKT:stä. Yhdysvalloissa vastaava osuus oli 0,5 %, EU:ssa 0,7 % ja Kiinassa 2,4 % BKT:stä. Eniten tukea Venäjällä nauttivat sokerin, maidon ja sianlihan tuotanto.

Suuri osa Venäjän maataloustuista kanavoidaan kansallisen kehitysohjelman puitteissa. Viime vuosina siihen on käytetty julkisen sektorin budjettivaroja noin 300 mrd. ruplaa (4,5 mrd. dollaria) vuosittain. Gaidar-instituutti arvioi ainakin maatalouden investointitukien kohdistuvan pitkälti muutamille valikoiduille suuryrityksille. Viime vuonna esim. lihakarjatuotannon investointeihin myönnettyjen korkotuen piirissä olevien luottojen summasta 90 % meni maan suurimman sianlihantuottajan Miratorgin yksittäiseen projektiin.

Maatalousyritykset ovat tukitoimien ohella hyötyneet ruplan voimakkaasta heikentymisestä, ja vuonna 2015 niiden yhteenlasketut voitot kasvoivat lähes 50 %. Yksi nopeimmin kasvaneista yrityksistä on ollut maatalousministeri Tkatshovin perheen omistama Agrokompleks, joka on noussut viime vuosina mm. maan suurimpien sianlihan ja sokerin tuottajien sekä maatalousmaan omistajien joukkoon. Venäjän hallitus totesi viime vuonna asiaa käsiteltyään, että tästä ei aiheudu maatalousministerille eturistiriitaa.

Elintarvikkeiden kuluttajahinnat nousivat vuosien 2014–16 aikana yli kolmanneksella. Nyt venäläisten kotitalouksien kulutusmenoista 38 % menee elintarvikkeisiin.


Näytä viikkokatsaus 2017/25 Näytä viikkokatsaus 2017/27