BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/15

Keskuspankin ja talousministeriön tuoreimmissa ennusteissa odotetaan Venäjän BKT:n kasvavan 1–2 % vuosina 2017–20. Ennusteissa oletetaan Urals-öljyn vuotuisen keskihinnan olevan 40–50 dollaria tynnyriltä. Talouden elpyminen perustuu lähinnä kotimaisen yksityisen kysynnän kasvuun. Sekä kotitalouksien kulutuksen että investointien odotetaan kasvavan 2–3 % vuosittain. Viennin ennakoidaan kasvavan hitaasti ja tuonnin selvästi vientiä nopeammin.

Molemmissa ennusteissa vaihtotaseen arvioidaan pysyvän ylijäämäisenä, mutta ylijäämän kutistuvan alle 6–8 mrd. dollariin ennustejakson lopulla. Rahoitustaseen (pl. valuuttavaranto) ennakoidaan pysyvän alijäämäisenä myös tulevina vuosina ja alijäämän olevan 6–10 mrd. dollaria vuosittain.

Ennusteiden riskilaskelmissa arvioidaan BKT:n kasvun hidastuvan 1 prosentin tuntumaan 35 dollarin öljyn hinnalla ja tyrehtyvän 25 dollarin öljyn hinnalla. Talousministeriö on laatinut myös tavoiteskenaarion, jossa kasvu kiihtyisi 3 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tähän päästäisiin uudistuksilla kuten kohentamalla liiketoimintaympäristöä, panostamalla koulutukseen ja lisäämällä kilpailua taloudessa.

Talousministeriön johdolla valmistellaan parhaillaan myös Venäjän vuoteen 2035 ulottuvaa kehitysstrategiaa. Kansallisten projektien instituutin tekemässä 137 venäläisasiantuntijaa kattavassa kyselytutkimuksessa pääosa vastaajista piti toivottavimpana mm. laadukkaille instituutioille ja korkeatasoiselle inhimilliselle pääomalle perustuvaa kasvumallia. Tällaisen mallin toteutumiseen vuoteen 2035 mennessä uskoi kuitenkin vain pari prosenttia vastaajista.


Näytä viikkokatsaus 2017/14 Näytä viikkokatsaus 2017/16