BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/14

Rosstatin julkaisemat ensimmäiset koko viime vuoden kattavat neljännesvuositiedot BKT:n kehityksestä kertovat talouden elpymisestä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä BKT eli kotimainen tuotanto oli 0,3 % vuodentakaista suurempi. Myös tuonnin määrän vuosikasvu oli 0,3 %.

Talouden kysyntäeristä yksityisen kulutuksen määrä oli kuitenkin vielä viimeiselläkin neljänneksellä yli 3 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Kiinteitä investointeja tehtiin kolmannella ja neljännellä neljänneksellä enää vain noin puoli prosenttia vuodentakaista vähemmän. On kuitenkin hyvä muistaa, että investointien luisua on juuri näillä aikajaksoilla lieventänyt erittäin merkittävästi Jamalin niemimaan jättimäisen nestekaasuhankkeen kova investointibuumi. Eniten talouden aktiviteettia on tukenut Venäjän vienti, jonka määrä (tavarat ja palvelut) viimeisellä neljänneksellä oli toisen ja kolmannen neljänneksen tapaan huomattavasti suurempi (lähemmäs 4 %) kuin vuotta aiemmin.

Rosstatin BKT-tilastointiuudistuksen mukainen laskenta taaksepäin jatkuu edelleen. Rosstat ei kuitenkaan nytkään julkaissut tuoreimman soveltamansa kansainvälisesti hyväksytyn BKT:n tilastointimenetelmän (SNA 2008) mukaisia tietoja vuotta 2014 edeltäviltä vuosilta. Tämän menetelmän mukaiset ensimmäiset tiedot vuosilta 2014–2015 julkaistiin yli vuosi sitten, ja ne mm. kohottivat Venäjän BKT:n tasoa lähes kymmenesosalla. Myöskään sitä, missä määrin Krimin liittäminen liioitellee vuoden 2014 kasvutietoja, ei ole selvennetty. Sen sijaan BKT-tilastojen selitteissä on todettu edelleen se, että Krim sisältyy BKT:n tasotietoihin sekä myös kasvutietoihin vuodesta 2014 alkaen. Krim mukaan lukienkin BKT kasvoi vuonna 2014 vain 0,7 %.

Venäjän BKT:n, tuonnin ja suurimpien kysyntäerien reaalinen kehitys 2012–2016

Lähde: Rosstat.

Pitkien BKT-aikasarjatietojen puuttuminen heikentää perustiedoissa normaaliin tapaan olevien kausivaihtelujen poistamisen luotettavuutta, eikä Rosstat ole itsekään julkaissut kausipuhdistettuja BKT-tietoja vähään aikaan.

Rosstat siirretään presidentti Putinin tällä viikolla antamalla päätöksellä talousministeriön alaisuuteen. Tämä ei välttämättä johdu tilastointiuudistusten ongelmista.


Näytä viikkokatsaus 2017/13 Näytä viikkokatsaus 2017/15