BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/13

Venäjän BKT supistui ennakkotietojen mukaan viime vuonna vielä 0,2 %, mutta BOFITin ennusteessa BKT:n odotetaan kääntyvän tänä vuonna 1,5 prosentin kasvuun. Kasvua tukee erityisesti korkeampi öljyn hinta, joka markkinaodotusten mukaan pysyy lähivuosina lähes 55 dollarissa.

Kasvua vetää vähitellen elpyvä kotimainen yksityinen kysyntä. Kotitalouksien kulutuksen odotetaan kasvavan verkkaisesti korkeampien tulojen ja hitaamman inflaation tukemana. Myös investointien ennakoidaan lisääntyvän hieman, koska taloudessa on vain vähän vapaata kapasiteettia. Investointeja rajoittavat kuitenkin edelleen heikko liiketoimintaympäristö ja epävarmat talousnäkymät.

Julkisen sektorin kasvua tukeva vaikutus hiipuu edelleen. Vuosille 2017–2019 hyväksytyn budjettikehyksen mukaan valtiontalouden menot supistuvat reaalisesti. Keskuspankki on pitänyt rahapolitiikan kohtalaisen kireänä painaakseen inflaation tänä vuonna 4 prosentin tavoitteeseensa.

Vähitellen elpyvä kysyntä ja huomattavasti vahvistunut rupla vetävät myös Venäjän tuonnin kasvuun tänä vuonna. Tuonnin määrä on viime vuosina supistunut yhteensä yli kolmanneksella, mutta lähivuosina sen odotetaan kasvavan 6 prosentin vuosivauhtia. Tuonnin kasvua hillitsevät osin useille elintarvikkeille ja julkisille hankinnoille asetetut tuontirajoitukset. Viennin määrä kasvanee lähivuosina hitaasti sekä kysyntä- että tarjontarajoitteiden vuoksi.

Ennusteen keskeinen riski on öljyn hinnan kehitys, jonka vaihtelut vaikuttavat nopeasti Venäjän talouskehitykseen. Lähestyvät presidentinvaalit voivat lisätä paineita julkisten menojen kasvattamiseen, mikä voisi hetkellisesti kiihdyttää talouskasvua ennustetusta. Toisaalta tuonti voi elpyä syvästä kuopastaan odotettua reippaammin hidastaen BKT:n kasvua.

Venäjän talouden odotetaan jatkavan verkkaista 1,5 prosentin kasvua myös tulevina vuosina. Talous toimii jo lähellä kapasiteettinsa rajoja ja nopeamman kestävän kasvun vaatimia rakenteellisia uudistuksia ei ole näköpiirissä.

Venäjän BKT:n ja tuonnin määrän kasvu, %

Lähteet: Rosstat, BOFIT Venäjä-ennuste.


Näytä viikkokatsaus 2017/12 Näytä viikkokatsaus 2017/14