Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/14

Kiinan neljä suurta pääosin valtion omistamaa liikepankkia (Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank ja Industrial and Commercial Bank of China) ovat julkistaneet viime vuoden tuloksiaan. Kiinan pankkisektorin kasvu jatkui ja se nousi viime vuonna maailman suurimmaksi ohi euroalueen pankkisektorin. Pankkien korkokatteet kuitenkin pienenivät ja liiketulot supistuivat selvästi vuoteen 2015 nähden (pl. Bank of China, jonka tulot kasvoivat kertaluonteisten erien turvin). Pankkien mukaan kilpailu markkinoilla kiristyi entisestään ja pankkien sääntely tiukkeni. Pankit vastasivat tulojen laskuun karsimalla menojaan, ja siirtyminen liikevaihtoverosta ALV-pohjaiseen verotukseen näyttää keventäneen selvästi pankkien verotaakkaa. Kustannussäästöjen myötä kaikki suuret pankit onnistuivat kasvattamaan hienoisesti voittojaan.

Suurten pankkien hoitamattomissa saamisissa ei tapahtunut suuria muutoksia, vaan pankit raportoivat varsin matalia roskaluottojen suhteita (1,5–2,4 %) lainakantaan. Suurella todennäköisyydellä roskaluotoiksi päätyvien erityislainojen (special mention loans) suhde pieneni vuoden viimeisellä neljännekselle, mutta niitä on edelleen keskimäärin lähes 4 % suhteessa lainakantaan. Pankeilta vaaditaan 150 prosentin varauksia hoitamattomia saamisia vastaan. Jo nyt ICBC:n varaukset ovat vaadittua pienemmät (137 %) ja CCB täyttää vaatimuksen rimaa hipoen (150 %). Jos pankit kirjaisivat erityislainansa hoitamattomiksi saamisiksi, niiden varaukset olisivat riittämättömät. Joidenkin pienten ja keskisuurien pankkien tilanne on suuria pankkeja heikompi.

Kesä-joulukuussa 2016 Kiinan pankkiyhdistys ja kansainvälinen konsulttiyhtiö PwC tekivät kyselyn lähes 2 000 kiinalaispankkiirille. Kyselyn mukaan pankkiirit odottavat tilanteen heikkenevän lähivuosina, kun talouskasvun hidastuu, talouden rakennemuutos etenee ja erilaiset mobiili- ja internet-pohjaiset toimijat lisäävät kilpailua. Valtaosa odottaa hoitamattomien saamisten lisääntyvän. Hoitamattomien saamisten tehostettu perintä ja alaskirjaaminen nähdäänkin yhtenä pankkien tärkeimpänä tehtävänä lähivuosina.


Näytä viikkokatsaus 2017/13 Näytä viikkokatsaus 2017/15