BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/13

Kiinan talouskasvu on alkuvuonna jatkunut vahvana ja kasvuvauhti näyttää jopa kiihtyneen hieman viime kesän jälkeen. Yhtään pitemmällä aikavälillä se on kuitenkin hidastumassa. Maan talouskehitys on seurannut pitkälle aikaisemmin ennustettua, ja BOFIT ennustaa entiseen tapaan BKT:n kasvun hidastuvan tänä vuonna 6 prosenttiin, minkä jälkeen se painuu 5 prosentin paikkeille vuosina 2018–2019. Kiinan kehityksen myötä helpot keinot nopean kasvun ylläpitämiseksi ovat vähenemässä. Kasvua vetävät alas myös väestön ikääntyminen, tuotantorakenteen palveluvaltaistuminen ja ympäristöongelmat.

Kiinan kasvu on ollut vahvasti velkavetoista. Löysän finanssi- ja rahapolitiikan seurauksena maan velkamäärä suhteessa BKT:hen on jo yli 255 %, mikä on paljon verrattuna muihin nouseviin talouksiin. Yritysten velkataakka on raskas verrattuna useimpiin kehittyneisiinkin maihin. Kasvun hidastuminen ja samanaikainen velan nopea kasvu tietävät vaikeuksia, ja nämä huolet heijastuvat rahoitusmarkkinoilla pääomien ulosvirtauksena ja juanin heikkenemisodotuksina.

Viranomaiset ovat pyrkineet rauhoittamaan markkinoita tiukentamalla sääntelyä ja puuttumalla monin tavoin valuuttamarkkinoiden toimintaan. Tilanteen kestävä parantaminen edellyttäisi kuitenkin talousuudistusten vauhdittamista, mutta tällä hetkellä uudistusrintamalla on hiljaista. Vastuullisen talouspolitiikan näkökulmasta on valitettavaa, että Kiina pitäytyy tiukassa 6,5 prosentin BKT:n kasvutavoitteessa. Käytäntö pakottaa jatkuvaan velkaelvytykseen, vaikka työmarkkinat kestäisivätkin kasvun hidastumisen. Lisäksi se kannustaa tilastojen vääristelyyn, mikä näyttäisi monien esimerkkien valossa olevan jo todellinen ongelma.

Ennusteessa oletetaan, että reformipolitiikka saa nykyistä enemmän painoa syksyn puoluekonferenssin ja siellä tehtävien tärkeiden henkilövalintojen jälkeen.

Kiinan BKT:n kasvu, kasvukontribuutiot ja BOFIT-ennuste

Lähde: Kiinan tilastovirasto, BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2017/12 Näytä viikkokatsaus 2017/14