BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/10

Kausitasoitettujen kokonaisinvestointien elpyminen jatkui Rosstatin mukaan vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Investointeja tehtiin viimeisellä neljänneksellä koko vuoden tapaan vain noin prosentti vähemmän kuin edellisvuonna. Luisu on siten ollut selvästi pienempi kuin Rosstatin aiemmat tiedot vuoden 2016 alkujaksoilta enteilivät. Vuodesta 2014 investoinnit ovat kuitenkin vähentyneet 11 %, sillä Rosstatin tilastotarkistus syvensi investointien pudotusta vuonna 2015.

Pienten yritysten ja harmaan talouden investoinnit, jotka muodostavat neljäsosan kaikista investoinneista, pysyivät Rosstatin tietojen mukaan viime vuonna suunnilleen samansuuruisina kuin edellisenä vuonna. Nykyisen laman aikana nämä investoinnit ovat vähentyneet ainoastaan vuonna 2015, jolloin ne laskivat useita prosentteja. Muut investoinnit, jotka ovat valtaosin suurten ja keskisuurten yritysten investointeja, supistuivat viime vuonna noin prosentin. Näiden investointien luisu oli kuitenkin kolmena edellisenä vuonna niin jyrkkä (pelkästään vuonna 2015 -10 %), että niiden taso oli viime vuonna useita prosentteja taantumavuoden 2009 alapuolella.

Muissa kuin pienten yritysten ja harmaan talouden investoinneissa öljyn ja kaasun tuotantoinvestoinnit lisääntyivät viime vuonna voimakkaasti, ja tämä oli kolmas peräkkäinen kasvuvuosi. Viime vuoden kasvu tuli kuitenkin LNG-kaasuun tehtyjen investointien buumista. Öljynjalostusinvestointien alamäki jatkui hyvin jyrkkänä jo toisen peräkkäisen vuoden, ja myös muun jalostusteollisuuden investoinnit vähenivät edelleen varsin voimakkaasti. Luisuaan jatkoivat myös sähkösektorin ja energian putkikuljetusalan investoinnit.

Suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit koneisiin ja laitteisiin pysyivät viime vuonna suunnilleen ennallaan supistuttuaan kahtena edellisenä vuonna. Rakennustoiminta väheni kolmannen peräkkäisen vuoden, nyt yli 4 %. Etenkin liike- ja teollisuusrakennuksia valmistui vuoden 2015 tapaan paljon aiempaa vähemmän. Myös asuntoja valmistui vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Näin kävi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010.

Investointien reaalinen kehitys Venäjällä 2010–2016

Lähde: Rosstat


Näytä viikkokatsaus 2017/09 Näytä viikkokatsaus 2017/11