BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/10

Pääministeri Li Keqiangin puhe vuotuisen kansankongressin avajaisissa sunnuntaina (5.3.) esitteli joukon numeerisia tavoitteita, joiden avulla kuluvan vuoden talouskehitystä pyritään ohjaamaan. Kuluvan vuoden BKT:n kasvutavoitteeksi asetettiin "noin 6,5 %". Pääministeri vielä lisäsi, että mahdollisuuksien mukaan tavoite pyritään ylittämään. Viime vuonna BKT:n kasvutavoite oli 6,5–7% ja ilmoitettu toteutunut kasvu 6,7 %. Nykyisellään tiukkaan numeeriseen kasvutavoitteeseen kahliutuminen rajoittaa talouspolitiikan järkevää mitoittamista ja tärkeisiin ongelmiin puuttumista.

Talouden rakennemuutoksesta ja vaativista reformeista huolimatta ripeää kasvua pyritään pitämään yllä kotimaisen kulutuksen ja investointien avulla. Pääministerin puhe painotti rahoitusmarkkinariskien pitämistä kurissa. Erityisesti valtionyritysten nopeaa velkaantumista halutaan rajoittaa mm. sulkemalla kannattamattomia zombie-yrityksiä. Kuluvana vuonna energiatehokkuutta ja ympäristön suojelua pyritään parantamaan, innovaatioita lisäämään ja tuotantokapasiteettia vähentämään erityisesti hiili- ja terästeollisuudessa. Teemat ovat tuttuja aiemmilta vuosilta, mutta monilta osin konkreettiset reformit mm. yrityssektorilla ovat jääneet tavoitteista. Kuluvana vuonna halutaan kaupunkialueille luoda 11 milj. uutta työpaikkaa ja tulojen kasvun pysyvän suunnilleen talouskasvun vauhdissa. Viime vuonna uusia työpaikkoja syntyi 13 miljoonaa.

Rahapolitiikkaa rajoittavat nopea velkaantuminen ja mm. Yhdysvaltojen odotettu rahapolitiikan kiristäminen. Rahapolitiikan tavoitteita kiristettiin hieman viime vuodesta niin, että rahamäärän ja kokonaislainakannan (TSF) kasvutavoitteita laskettiin prosenttiyksiköllä 12 prosenttiin. Kasvu on kuitenkin huomattavasti nimellistä talouskasvua nopeampaa, mikä viittaa velkaantumisen kasvun jatkumiseen. 3 prosenttiin asetetun inflaatiotavoitteen ei uskota rajoittavan politiikkaa. Pääministerin mukaan toimia valuuttakurssin vapauttamiseksi tullaan jatkamaan. Aiemmista vuosista poiketen tämän vuoden puheessa ei painotettu valuutan vakautta sinänsä, vaan juanin kansainvälisen roolin vakautta.

Pääministeri Lin puheessa korostettiin talouskehityksen vakautta ja presidentti Xin roolia puolueen "ytimenä". Tämä alustaa loka-marraskuussa pidettävää puoluekonferenssia, jonka henkilövalinnat seuraavalle viisivuotiskaudelle tulevat määrittämään Kiinan talouspoliittista linjaa. Kansankongressin ja yhtä aikaa kokoontuvan neuvoa-antavan kansankonferenssin kokoukset jatkuvat ensi viikkoon.


Näytä viikkokatsaus 2017/09 Näytä viikkokatsaus 2017/11