BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/10

Ruplan kurssin ja Venäjän pörssin kehitys ovat tyypillisesti seuranneet öljyn hintaa varsin tiiviisti. Öljyn hinta määrittää pitkälti Venäjän viennin arvon ja öljy- sekä kaasualan yritysten paino Moskovan pörssi-indeksissä on yli puolet. Tänä vuonna rupla on kuitenkin vahvistunut ja pörssi laskenut, vaikka Urals-öljyn tynnyrihinta on pysynyt kohtalaisen vakaana keskimäärin 53 dollarissa.

Rupla on vahvistunut vuoden alusta lähes 5 % sekä dollarin että euron suhteen. Vahvistuminen on yllättänyt monet analyytikot, koska finanssiministeriön aloittamien valuuttaostojen odotettiin pikemmin hieman heikentävän ruplaa. Ostojen määrät ovat kuitenkin olleet varsin vaatimattomia. Helmikuussa niitä oli noin 2 mrd. dollarin arvosta ja maaliskuun ostoiksi ministeriö on ilmoittanut noin 1,2 mrd. dollaria.

Monet markkina-analyytikot näkevät ruplan vahvistumisen johtuvan lyhytaikaisista ns. carry trade -sijoituksista eli Venäjän korkeamman korkotason hyödyntämisestä. Venäjän keskuspankin tutkimusosaston mukaan ruplan houkuttelevuutta carry trade -valuuttana kuitenkin vähentää sen voimakas vaihtelu. Se arvioikin vahvistumisen johtuvan kauppataseen ylijäämän kausivaihtelusta, joulukuisen Rosneft-kaupan pääomavirroista sekä kansainvälisten sijoittajien yleisestä kiinnostuksesta nouseviin markkinoihin.

Reaalisesti rupla on vahvistunut vielä hieman voimakkaammin kauppakumppanimaita nopeamman inflaation vuoksi. Viime vuoden alkupuolen pohjalukemiin verrattaessa rupla on vahvistunut huomattavasti, sillä helmikuussa ruplan kauppapainotettu nimelliskurssi oli 36 % ja reaalikurssi 38 % vahvempi kuin vuotta aiemmin.

Moskovan pörssin dollarimääräinen RTS-indeksi taas on laskenut tänä vuonna lähes 8 %. Laskun taustalla on arvioitu olevan mm. osakkeiden hintojen nopea nousu viime vuonna (lähes 30 %) ja joidenkin sijoittajien pettymys liian optimistisiin odotuksiinsa Yhdysvaltojen Venäjälle asettamien pakotteiden ennenaikaisesta poistamisesta.

TS-indeksin, ruplan kurssin ja öljyn hinnan kehitys 2015–17

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2017/09 Näytä viikkokatsaus 2017/11