BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/11

Vuonna 2016 yksityinen kulutus väheni 5 % ja kotitalouksien reaalitulot supistuivat 6 %, vaikka keskimääräinen reaalipalkka nousi hieman. Näihin eroihin liittyy useampi seikka. Rosstatin tiedot kotitalouksien saamien palkkojen yhteissummasta antavat huomattavasti heikomman kuvan kehityksestä kuin keskipalkkatiedot. Palkkasumma ei tämänhetkisten tietojen mukaan kasvanut viime vuonna lainkaan nimellisruplissa, joten reaalisesti se väheni yli 7 %. Palkkasumma on 65 % kotitalouksien kaikista tuloista ja sisältää Rosstatin arvion harmaista palkoista. Kun työllisyys pysyi ennallaan ja maksettua palkkasummaa supistava palkkarästien kasvu oli vain lievää, palkkasumman heikko kehitys voi heijastaa harmaiden palkkojen vähenemistä mutta myös osa-aikatyön lisääntymistä.

Myös kotitalouksille maksetut sosiaalituet (lähes viidesosa kotitalouksien tuloista) lisääntyivät viime vuonna hieman inflaatiota hitaammin lähinnä eläkkeiden pienten korotusten vuoksi. Kotitalouksien rahoituskäyttäytyminen ei myöskään tukenut kulutusta kovin paljoa, sillä niiden luotonotto oli melko vaisua eikä säästäminen vähentynyt mainittavasti.

Kotitalouksien kulutusmenoja puolestaan pienensi verojen ja vastaavien maksujen kasvu. Menot tavaroihin ja palveluihin lisääntyivät viime vuonna nimellisruplissa ainoastaan 3 %. Menot palveluihin kasvoivat hieman tavaramenoja nopeammin, joten reaalisesti ne supistuivat hieman. Tavaroiden ostomenot kasvoivat vain pari prosenttia ja vähenivät siten reaalisesti noin 5 % eli saman verran kuin vähittäiskauppa. Koko yksityistä kulutusta veti alas myös venäläisten ulkomaisten matkailumenojen jyrkkä pudotus.

Kotitalouksien tulojen ja menojen reaalinen kehitys 2008–2016

Lähde: Rosstat

Kotitalouksien kulutus- ja tulotiedot voivat vielä muuttua parempaan päin. Venäjän keskuspankin laskelmien mukaan vähittäiskaupan määrä saattoi supistua vuonna 2016 vain pari prosenttia. Keskuspankin mukaan arviota tukevat eräät kulutus- ja vähittäiskauppatiedot ja -kyselyt. Lopullisia päätelmiä vaikeuttavat hintojen nousun arviointi ja kuluttajien ostoskorien rakenteen muutokset.


Näytä viikkokatsaus 2017/10 Näytä viikkokatsaus 2017/12