BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/05

Kiina väkiluku kasvoi tilastoviraston mukaan viime vuonna 8 miljoonalla 1 383 miljoonaan ihmiseen. Väestön lisääntymistä vauhditti lapsipolitiikan höllääminen, jonka myötä vauvoja syntyi reilu miljoona enemmän kuin vuonna 2015. Kiinan väestörakenne on kuitenkin huomattavan vinoutunut ja eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa nopeasti. Eläkeikä on varsin matala, naisilla pääsääntöisesti 55 vuotta ja miehillä 60 vuotta. Eliniänodote on keskimäärin 76 vuotta. Eläkeiän nosto on ollut aika-ajoin esillä, mutta päätöksistä ei ole vielä ilmoitettu. Kiinan hallituksen julkaisemien uusien arvioiden mukaan maan väkiluku tulee olemaan suurimmillaan 1 450 miljoonaa vuonna 2030, jonka jälkeen se alkaa supistua.

Kaupungistuminen, joka on yksi Kiinan talouskasvun keskeisiä ajureita, jatkui vahvana viime vuonna. Vuoden lopulla jo 57 % väestöstä asui kaupungeissa, kun osuus oli 50 % vuonna 2010. Osuutta kasvattaa sekä ihmisten muutto kaupunkeihin että kaupunkien laajeneminen. Kaupunkilaisten osuuden kasvusta huolimatta osuus on useimpiin kehittyneisiin talouksiin verrattuna edelleen matala. Esimerkiksi Japanissa kaupungeissa asuu 93 % väestöstä, Saksassa 75 %, Suomessa 84 % ja Yhdysvalloissa 82 %.

Maaseudun siirtotyöläisten määrä kasvoi edelleen ja oli 282 miljoonaa. Kuitenkin ihmisten, jotka ovat asuneet yli 6 kuukautta asumisoikeutensa (hukou) edellyttämän alueen ulkopuolella, määrä pieneni parilla miljoonalla. Tämä viittaa siihen, että pieni osa siirtotyöläisistä on saanut siirrettyä asumisoikeutensa nykyiseen olinpaikkaansa.


Näytä viikkokatsaus 2017/04 Näytä viikkokatsaus 2017/06