BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/05

Kiinan tavaravienti Yhdysvaltoihin oli viime vuonna $389 mrd. (-5 % vuodentakaiseen verrattuna) ja tuonti $135 mrd. (-10 %). Vaikka tavarakaupan ylijäämä supistuikin hieman edellisvuodesta, on kauppa Kiinalle huomattavan ylijäämäistä. Kiinan-kaupan alijäämä kattaa noin puolet Yhdysvaltojen koko ulkomaankaupan alijäämästä. Kaupan arvon laskusta huolimatta Kiina ja Yhdysvallat ovat toistensa tärkeimmät kauppakumppanit. Kiinan ulkomaankaupasta 14 % käydään Yhdysvaltojen kanssa ja Kiinan osuus Yhdysvaltojen ulkomaankaupasta on 16 %. Vuonna 2015 maiden yhteenlaskettu osuus maailmankaupasta oli 23 % ja maiden keskinäisenkin kaupan arvo 4 % maailmankaupasta.

Maiden välinen palvelukauppa on sitä vastoin Yhdysvalloille ylijäämäistä. Yhdysvaltalaistilastojen mukaan vuonna 2015 maan palveluvienti Kiinaan oli $48 mrd. ja palvelutuonti Kiinasta $15 mrd. Yhteensä yli puolet palveluviennistä Kiinaan selittyy kiinalaisten matkailulla, josta opiskelu kattaa vajaan puolet. Kiina on suurin Yhdysvaltojen matkailuviennin kuluttaja, ja vuonna 2015 Kiinan osuus oli 14 % koko matkailuviennistä ja 32 % opiskeluun liittyvästä matkustuksesta.

Kaupan ohella Kiinassa toimii paljon yhdysvaltalaisyrityksiä. Vuonna 2014 Kiinassa toimivien yhdysvaltalaisyritysten liikevaihto oli $341 mrd. ja ne työllistivät 1,7 miljoonaa henkeä (5 % ulkomailla toimivien yhdysvaltalaisyritysten liikevaihdosta ja 12 % työvoimasta). Rhodium Groupin arvion mukaan yhdysvaltalaisyritysten vuosina 1999–2015 Kiinaan tekemien suorien sijoitusten yhteenlaskettu arvo oli $228 mrd. Tämä on huomattavasti enemmän kuin Yhdysvaltojen raportoima $75 mrd. suorien sijoitusten kanta Kiinassa v. 2015.

Viime vuosina myös Kiinan suorat sijoitukset Yhdysvaltoihin ovat kasvaneet nopeasti. Rhodiumin Groupin mukaan Yhdysvallat oli viime vuonna Kiinan suorien sijoitusten tärkein kohdemaa. Suorien sijoitusten arvo kolminkertaistui edellisvuodesta $46 miljardiin ja vuosien 2000–2016 sijoitusten kumulatiivinen arvo oli $109 mrd. Yli 70 % sijoituksista on yksityisten kiinalaisyritysten tekemiä. Rhodium arvioi, että vuoden 2015 lopussa Yhdysvalloissa toimi vajaa 2 000 kiinalaisomisteista yritystä, jotka työllistivät suoraan yli 90 000 henkeä.

Kiinalaisyhtiöt ovat myös hankkineet rahoitusta Yhdysvalloista. Tammikuussa NASDAQiin ja New Yorkin pörssiin oli listattuna 130 kiinalaisyhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli yli $900 mrd. (3 % pörssien markkina-arvosta).

Maiden taloussuhteet ovat monipuolistuneet ja syventyneet viime vuosina. Presidentti Trump piti vaalikampanjassaan vahvasti esillä Kiinan-tuonnin vastaista retoriikkaa. Virkaanastujaisten jälkeenkin globalisaation vastaiset lausunnot ja toimet ovat jatkuneet. Mikäli Kiina-retoriikka johtaa varsinaisiin kauppaa ja liiketoimintaa rajoittaviin toimiin, on sillä suuret vaikutukset molempiin maihin.


Näytä viikkokatsaus 2017/04 Näytä viikkokatsaus 2017/06