BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/04

Juanmääräisten pankkilainojen kanta kasvoi viime vuonna yhä 13,5 %, vaikka kasvuvauhti hidastuikin hieman edellisvuodesta. Yrityslainakannan kasvu hidastui, mutta kotitalouksille myönnettyjen uusien lainojen kasvuvauhti kiihtyi yli 60 prosenttiin. Kotitalouslainojen osuus kaikista uusista lainoista nousi puoleen viime vuoden kolmanneksesta. Noin 80 % kotitalouksien lainakannasta on asuntolainoja. Valuuttamääräisten lainojen kanta supistui.

Keskuspankin TSF-luottokäsitteen mukainen lainakanta (kotimainen rahoitus kotitalouksille ja yrityksille, pl. rahoitussektori) kasvoi viime vuonna 13 % ja nousi 210 prosenttiin BKT:stä. Varjopankkisektorin trust- ja entrust-luottojen kanta kasvoi 19 %, kun taas pankkivekselien kanta pieneni selvästi. Pankkilainojen sijaan yritykset hankkivat ulkoista rahoitusta enenevässä määrin joukkovelkakirjojen liikkeellelaskulla. Kuitenkin joulukuussa jvk-rahoitus väheni ja erityisesti varjopankkisektorin instrumenttien käyttö lisääntyi.

Kiinan kotimainen (pl. valtion ja paikallishallinnon) velka

Lähde: CEIC, BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2017/03 Näytä viikkokatsaus 2017/05