BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/04

Kiinan kokonaistuotanto kasvoi viime vuonna reaalisesti 6,7 %, kun edellisenä vuonna BKT kasvoi 6,9 %. Nimellinen BKT nousi noin 74 400 mrd. juaniin (11 200 mrd. USD). Kuten ennenkin, numeroihin on syytä suhtautua suurpiirteisyydellä, sillä Kiinan BKT:n kasvu vaikuttaa epäuskottavan tasaiselta ja tilastojen luotettavuuteen liittyy paljon muitakin ongelmia. Viimeksi tammikuussa uutisoitiin, että Liaoningin maakunnassa on vuosien ajan syyllistytty jättimäiseen tilastojen manipulointiin.

Kasvun hidastumisen myötä Kiinan tuotantorakenne muuttuu. Palveluiden osuus nousi viime vuonna 52 prosenttiin BKT:stä, kun taas teollisuuden ja rakentamisen osuus painui 40 prosenttiin. Maatalous ja muu alkutuotanto vastaavat alle 9 prosentista koko tuotannosta, vaikka sektorin osuus työvoimasta edelleen yli neljänneksen. Teollisuus työllistää vain vähän enemmän kuin alkutuotanto ja senkin työvoimaosuus kääntyi pari vuotta sitten laskuun. Palvelusektorilla työllisten määrä sen sijaan kasvaa nopeasti ja se työllistää ehkä 44–45 % työvoimasta.

Kokonaiskysyntää kuvaavat tilastot julkaistaan vasta myöhemmin. Saatavilla olevien indikaattoreiden perusteella silmiinpistävää on kuitenkin investointien (FAI) kasvun huomattava hidastuminen. Yksityisten investointien kasvuvauhti hiipui reaalisesti noin 4 prosenttiin eikä elvytyspolitiikan ruokkima julkisten investointien 17 prosentin kasvu pystynyt täysin kompensoimaan tätä hidastumista. Näyttää siis ilmeiseltä, että investointien osuus kokonaiskysynnästä jatkaa laskuaan ja yksityisen kulutuskysynnän merkitys nousee, vaikka kansalaisten käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu onkin hidastunut 6 prosentin pintaan. Kulutuskysynnän nopean kasvun ja ulkomaankaupan vaisun kehityksen myötä ulkomaankaupan osuus BKT:stä on laskussa. Tämä on ollut odotettua, eikä se tarkoita avoimuuden ja ulkomaisten taloussuhteiden yleisen merkityksen vähenemistä Kiinan kehitykselle.

Kiinan talouskasvun indikaattoreita

Lähde: Macrobond, BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2017/03 Näytä viikkokatsaus 2017/05