BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/03

Viime vuonna Kiinan tavaraviennin arvo väheni 8 % noin 2100 mrd. dollariin. Vuonna 2015 vienti laski 3 %. Tuonti puolestaan väheni 6 prosentilla noin 1590 mrd. dollariin, kun vuonna 2015 tuonnin arvo raaka-aineiden hintojen vetämänä laski 14 %. Energian ja raaka-aineiden hintojen nousun myötä tuonnin arvo kääntyi loppuvuonna kasvuun, mutta vienti oli edelleen miinuksella.

Tuontiraaka-aineiden hintojen romahdus vuonna 2014 johti Kiinan ulkomaankaupan ylijäämän nopeaan kasvuun. Viime vuonna kasvu kuitenkin taittui ja ylijäämä kääntyi laskuun. Koko vuoden ylijäämä painui 510 mrd. dollariin. Ylijäämän laskun taustalla ei kuitenkaan ole pelkästään raaka-aineiden hintakehitys, sillä myös Euroopan (135 mrd. USD) ja Yhdysvaltojen (254 mrd. USD) kanssa käydyn kaupan ylijäämä laski hieman vuodesta 2015. Kiinan juan heikkeni viime vuonna 6 % dollariin ja 4 % euroon nähden, joten heikkeneminen ei näytä tuoneen Kiinalle mitään suurta kilpailuetua ainakaan kaupan ylijäämän kehityksellä mitaten.

EU ja Yhdysvallat ovat Kiinan tärkeimmät kauppakumppanit. EU:n osuus Kiinan viennistä oli viime vuonna 16 % ja tuonnista 13 %. Yhdysvaltojen vastaavat osuudet olivat 18 % ja 9 %. Japanin osuus Kiinan viennistä oli 5 % ja tuonnista 9 %. Korea on tärkeä tuontimaa 10 prosentin osuudellaan, ja Kiinan viennistä sinne menee 4 %. Latinalainen Amerikka ja Afrikka molemmat kattavat Kiinan viennistä 5 %, tuonnissa Latinalainen Amerikka on 6 prosentin osuudellaan hieman Afrikkaa (4 %) suurempi kauppakumppani.

Kiinnostavaa tuonnin kehityksessä on se, että keskeisten raaka-aineiden tuontimäärät kasvoivat viime vuonna vahvasti. Sellun tuonti kasvoi 7 %, raudan 8 % ja kuparinkin 5 %. Raakaöljyn tuonti kasvoi peräti 16 % lähes 390 milj. tonniin. Öljytuontia vetävät talouskasvu sekä Kiinan oman raakaöljytuotannon väheneminen noin 6 prosentilla tammi-marraskuussa. Lisäksi strategisten öljyvarastojen täyttäminen näyttää edelleen tukevan raakaöljyn kysyntää Kiinassa.

Mielenkiintoista on myös Kiinan muutosten myötä tapahtuva globaalien tuotantoketjujen muuttuminen. Kiinalaistilastojen mukaan jatkojalostukseksi luettu osuus koko kaupasta laski viime vuonna parilla prosenttiyksiköllä niin tuonnissa (osuus 31 %) kuin viennissä (38 %).


Näytä viikkokatsaus 2017/02 Näytä viikkokatsaus 2017/04