BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/03

Tavara- ja palvelutuonnin menot olivat vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä ensi kertaa vuoden 2013 syksyn jälkeen vuodentakaista suuremmat (noin 5 %). Tavaratuonnin kasvu vuotta aiemmasta oli noin 10 %. Palvelujen tuonnin pudotusta lievensi venäläisten matkailumenojen aikaisempaa vähäisempi pudotus (alle -10 %). Venäjän vientitulot ylsivät lähes vuodentakaiselle tasolle. Vaihtotaseen ylijäämä oli viimeisellä neljänneksellä edelleen suhteellisen pieni.

Yksityisen pääoman nettovirta kääntyi Venäjälle päin viimeisellä neljänneksellä. Tämä johtui Rosneftin osakkeiden myynnistä saatujen tulojen tilityksestä ulkomailta, mikä nosti myös suorien sijoitusten virran Venäjälle poikkeuksellisen suureksi. Suorien sijoitusten virta ulos jatkui pienehkönä. Muuta pääomaa yritykset veivät ulkomaille huomattavan paljon. Pankkien ulkomaisen velan takaisinmaksut pysyivät selvästi pienempinä kuin vuosien 2014–2015 huippujaksoilla.


Näytä viikkokatsaus 2017/02 Näytä viikkokatsaus 2017/04