BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/03

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tuoreessa ennustepäivityksessä kehittyneiden talouksien kasvun odotetaan piristyvän hiukan lokakuun ennusteeseen verrattuna, mutta maailmantalouden kasvunäkymät ovat ennallaan. IMF ennakoi Kiinan talouskasvuksi tänä vuonna 6,5 % (lokakuussa 6,2 %) voimakkaan elvytyspolitiikan ansiosta. Liki kaikkialla muualla nousevissa ja kehittyvissä talouksissa kasvuvauhdin ennustetaan olevan hieman aiemmin odotettua hitaampaa. Kiina ja Intia vastaavat lähes puolesta maailman ennustetusta talouskasvusta vuonna 2017. Ennusteen riskeissä muistutetaan Yhdysvaltojen talous- ja kauppapolitiikan mahdollisten muutosten tuovan alkuvuoteen 2017 poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

Venäjän talouskasvun odotetaan jäävän tänä ja ensi vuonna runsaaseen prosenttiin huolimatta öljyn hinnan huomattavasta noususta loppuvuonna 2016. Tämä on sekä koko maailmantaloutta että kehittyneitä talouksia hitaampi kasvuvauhti. IMF:n ennustepäivitys on hyvin samansuuntainen kuin Maailmanpankin, EBRD:n, Venäjän keskuspankin ja BOFITin tuoreimmat ennusteet.


Näytä viikkokatsaus 2017/02 Näytä viikkokatsaus 2017/04