BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/03

Reservirahaston arvo oli vuoden lopussa 16 mrd. dollaria (972 mrd. ruplaa), kun vuotta aiemmin sen arvo oli vielä 50 mrd. dollaria. Rahastoa käytettiin ennakoidussa määrin. Valtion menot ovat yleensä suuret vuoden lopulla, ja yli 40 % nostoista Reservirahastosta tapahtuikin joulukuussa. Joulukuussa budjettiin tilitettiin myös Rosneftin 19,5 prosentin osuuden myynnistä saadut hieman yli 11 mrd. dollaria. Toisaalta viime vuoden lopulla valtion menot olivat poikkeuksellisen suuret, sillä Venäjä käytti 800 mrd. ruplaa (noin 13 mrd. dollaria), jotta puolustusteollisuuden yritykset voivat maksaa takaisin valtion takaamia pankkilainojaan (ks. BOFIT Viikkokatsaus 44/2016). Näin pyritään varmistamaan se, että yritykset voivat lainata lisää ja jatkaa toimintaansa.

Reservirahaston varoja käytettiin vuoden aikana budjettivajeen rahoittamiseen eli juuri siihen tarkoitukseen, johon niitä on kerättykin. Valtiovarainministeri Siluanovin mukaan federaation budjettivaje oli viime vuonna 2950 mrd. ruplaa eli noin 44 mrd. dollaria. Tämä oli 3,6 % BKT:stä eli hieman vähemmän kuin budjetoitu 3,7 %.

Venäjän toisen öljyrahaston eli Kansallisen hyvinvoinnin rahaston koko oli vuoden 2016 lopussa 72 mrd. dollaria. Tästä noin kaksi kolmasosaa on sijoitettu hyvin likvideihin arvopapereihin. Reservirahaston ja hyvinvointirahaston likvidien varojen yhteismäärä on noin 4,9 % BKT:stä. Tämän vuoden federaatiobudjetissa vajeen odotetaan olevan 2753 mrd. ruplaa eli 3,2 % BKT:stä, mutta öljynhintaoletuksena on 40 dollaria tynnyriltä. Tällä hetkellä Urals-öljylaadun hinta on 52–53 dollaria. Jos öljynhinta olisi tällä tasolla koko vuoden, olisi vaje ehkä 1,5 BKT-prosenttiyksikköä pienempi.


Näytä viikkokatsaus 2017/02 Näytä viikkokatsaus 2017/04