BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/44

Kiinan kommunistipuolueen keskuskomitea nimitti lokakuun lopulla pitämänsä plenumin loppukommunikeassa Xitä puolueen johtajiston ”ytimeksi”, mikä nostaa hänen asemaansa puolueessa. Vaikka uusi status on epävirallinen, politiikantutkijat uskovat sen tarkoittavan ehdotonta auktoriteettia puolueen sisällä ja veto-oikeutta puolueen tekemiin päätöksiin. Xitä edeltäneellä presidentti Hu Jintaolla tätä statusta ei ollut, mutta hänen edeltäjäänsä Jiang Zeminiä kutsuttiin johdon ”ytimeksi”. Joidenkin arvioiden mukaan Xin uusi status merkitseekin käytännössä Jiangin tähän asti jatkuneen vaikutusvallan laskua.

Kipeästi kaivattujen talousuudistusten näkökulmasta poliittisella puolella nähty kehitys on mielenkiintoinen. Toukokuussa presidentti Xi tuki näkyvästi anonyymiä ”arvovaltaista henkilöä”, joka puolueen päälehden etusivulla kritisoi voimakkaasti nykyistä velkaelvytystä ja vaati määrätietoista reformipolitiikkaa. Talouspolitiikan tulevat linjaukset riippuvat kuitenkin ensi vuoden jälkipuoliskolla pidettävästä puoluekonferenssista, jossa muiden henkilövalintojen ohella valitaan vaihtovuoroiset jäsenet 7-jäseniseen politbyroon pysyväiskomiteaan. Uuden statuksen myötä Xillä uskotaan nyt olevan aikaisempaakin suurempi valta henkilövalinnoissa.

Nykyistä määrätietoisemman uudistuspolitiikan toivetta varjostaa kuitenkin se, että presidentti Xin johdolla harjoitettu sisäisen kontrollin kiristäminen mm. sensuurin ja erilaisten kurikampanjoiden avulla ovat ristiriidassa talouden avautumisen ja aidon markkinatalouskehityksen kanssa. Xin vallan lisääntyminen ei myöskään poista sitä tosiasiaa, että puolueen sisäiset erimielisyydet tulevat jatkossakin vaikeuttamaan talouspolitiikan linjaamista ja sen toimeenpanoa.


Näytä viikkokatsaus 2016/43 Näytä viikkokatsaus 2016/45