BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/44

Hiljattain julkaistun Sberbankin kyselytutkimuksen mukaan itsensä keskiluokkaan kuuluvaksi kokevien venäläisten määrä on supistunut selvästi viimeisen parin vuoden aikana. Venäjän Tiedeakatemian tutkimuksessa todetaan ns. ydinkeskiluokan kärsineen nykyisestä talouskriisistä suhteellisesti enemmän kuin alempiin tuloluokkiin kuuluvat kotitaloudet.

Keskiluokan kehitystä ja kokoa eri maissa on vaikea arvioida, koska keskiluokasta ei ole yksiselitteistä määritelmää. Venäjällä keskiluokkaa on tarkasteltu laajasti Kansantalousakatemian ja Tiedeakatemian sosiologisissa tutkimuksissa. Niissä keskiluokka määritellään tuloihin, omaisuuteen, koulutukseen, ammattiin ja ihmisten omaan kokemukseen liittyvien tekijöiden pohjalta. Keskiluokan ytimen arvioidaan olleen viime vuosina 10‒20 % väestöstä. Laajempi keskiluokan määritelmä kattaa 20‒40 % väestöstä. Kansantalousakatemia arvioi keskiluokan osuuden pysyneen suunnilleen samana koko 2000-luvun. Tiedeakatemia arvioi sen kasvaneen 30 %:sta 40 %:iin viimeisen vuosikymmenen aikana.

Kansainvälisissä vertailuissa keskitytään yleensä tuloihin tai omaisuuteen, koska niistä on eniten tietoa. Yhden usein käytetyn määritelmän mukaan keskiluokkaan luetaan päivätuloiltaan 10‒20 dollarin ja ylempään keskiluokkaan 20‒50 dollarin kotitaloudet (ostovoiman ja kotitalouden koon suhteen korjattuna). Tätä määritelmää käyttävän Pew-tutkimuslaitoksen mukaan keskiluokan osuus Venäjällä on vuosina 2001‒11 kasvanut 28 %:sta 37 %:iin ja ylemmän keskiluokan osuus 9 %:sta 36 %:iin. Esimerkiksi Kiinassa keskiluokan osuus vuonna 2011 oli 18 % ja ylemmän keskiluokan 4 %, kun taas Yhdysvalloissa vastaavat osuudet olivat 7 % ja 32 %.  

Varallisuusvertailuissa keskiluokan osuus on usein pienempi, koska varallisuus jakautuu tuloja epätasaisemmin. Credit Suissen vertailussa keskiluokkaan luetaan kotitaloudet, joilla on varoja vähintään 50 000 dollaria (ostovoimakorjattuna). Tämän pohjalta venäläisistä 4 % oli keskiluokkaa vuonna 2015 ja 0,5 % sitä ylempänä. Tässä vertailussa keskiluokan osuus Kiinassa oli 11 % ja Yhdysvalloissa 38 %.


Näytä viikkokatsaus 2016/43 Näytä viikkokatsaus 2016/45