BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/44

Kiinan tilastoviranomaiset arvioivat kuluvan vuoden viljasadon muodostuvan hyväksi, vaikka kesän viljasato jäi 2 miljoonaa tonnia viime vuotta pienemmäksi. Kesän sato on kuitenkin vain noin viidesosa koko vuoden sadosta ja valtaosa sadosta korjataan syksyn aikana. Viljasadot ovat viime vuosina kasvaneet nopeasti. Vuonna 2015 Kiina tuotti viljaa 621 miljoonaa tonnia, kun määrä oli 546 miljoonaa tonnia vuonna 2010. Sadon kasvuun ovat vaikuttaneet sekä viljelyalan lisääntyminen että tuotannon tehostuminen. Hehtaarilta on keskimäärin saatu yhä suurempi sato, kun käyttöön on mm. otettu parempia kasvilajikkeita ja tehokkaampia työkoneita, kastelujärjestelmät ovat yleistyneet ja lannoitteiden käyttöä on lisätty ja tehostettu.

Mittavan viljantuotannon taustalla on se, että Kiina pyrkii olemaan lähes täysin omavarainen keskeisten viljelytuotteiden osalta. Käytännössä Kiina joutuu tuomaan ulkomailta lähinnä vain soijapapuja. Viljasatojen viime vuosien nopea kasvu ja valtion tukijärjestelmät ovat kuitenkin johtaneet siihen, että valtion viljavarastot pullistelevat. Esimerkiksi Kiinan maissivarastojen arvioidaan olevan puolet koko maailman varastoista. Tänä vuonna valtio on pyrkinyt huutokauppaamaan aiempaa enemmän maissia varastostaan, se on lopettanut avokätisen takuuhintajärjestelmän ja lehtitietojen mukaan myös kokonaan uudet ostot varastoon tältä syksyltä. Tällä hetkellä maissin hinta Kiinassa on laskusta huolimatta edelleen maailmanmarkkinahintoja korkeampi, mutta hintojen laskun odotetaan jatkuvan ja monet ulkomaiset tuottajat pelkäävät kiinalaisen maissin alkavan vyöryä maailmanmarkkinoille.

Muista maataloustuotteista lihan tuotanto on kuluvana vuonna ollut vähäisempää kuin viime vuonna. Näyttää siltä, että lihantuonti ulkomailta on kasvussa ja Kiina on nousemassa maailman suurimmaksi sianlihan tuojaksi. Jo ennestään se on selvästi suurin sianlihan tuottaja ja kuluttuja.


Näytä viikkokatsaus 2016/43 Näytä viikkokatsaus 2016/45