BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/44

Keskuspankki päätti 28.10. pitää koron ennallaan 10 prosentissa, jossa se on ollut syyskuun 19. päivästä. Keskuspankki toisti aiemman näkemyksensä, ettei koronlaskuja ole odotettavissa tänä vuonna. Korkoa voidaan laskea sen jälkeen, mikäli inflaatio hidastuu odotetusti ja inflaatioriskit hellittävät.

Keskuspankki arvioi vuosi-inflaation hidastuneen 6,2 prosenttiin lokakuun lopussa. Tämä on kuitenkin johtunut väliaikaisista tekijöistä, kuten hyvästä sadosta. Ruplan kurssi on myös vahvistunut. Inflaatio-odotukset ovat puolestaan edelleen koholla. Keskuspankki arvioi koron pitämisen ennallaan alentavan inflaatio-odotuksia ja tukevan säästämistä.

Tuotannon elpyminen on epävakaata ja vaihtelee toimialoittain ja alueittain. Keskuspankki kuitenkin arvioi kasvun esteiden olevan pääosin rakenteellisia, minkä vuoksi kohtuullisen tiukka rahapolitiikka ei estä talouden elpymistä.

Keskuspankin inflaatiotavoite vuoden 2017 lopussa on edelleen 4 %. Tavoitteen saavuttamisen riskeinä ovat keskuspankin mukaan inflaatio-odotusten pysyvyys, kotitalouksien säästämisasteen heikkeneminen, reaalipalkkojen nousu, valtiontalouden keskipitkän aikavälin päätösten puuttuminen ja raaka-aine- ja rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti. Keskuspankin seuraava säännönmukainen korkokokous on 16.12.


Näytä viikkokatsaus 2016/43 Näytä viikkokatsaus 2016/45