BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2015/26

​Kaupunkien keskikuukausipalkka nousi 9 % ja oli noin 4 700 juania (560 euroa ). Palkat nousivat kaikilla merkittävillä sektoreilla: teollisuudessa 10 %, kaupan alalla 9 % ja rakennus- sekä rahoitusalalla 9 %. Euromääräisesti palkat nousivat noin prosenttiyksikön vähemmän juanin vahvistuttua euroa vastaan vuoden 2014 aikana.

Palkkojen nousu hidastui odotusten mukaisesti vuoden 2013 keskimäärin 10 prosentin nousuvauhdista. Palkat nousivat kuitenkin edelleen nopeasti, ja korotukset olivat isoja myös reaalisesti inflaation pysyteltyä viime vuonna alle kahdessa prosentissa.

Työmarkkinoiden tilanteessa ja palkoissa on huomattavia alueellisia eroja. Palkat ovat nousseet nopeiten ja ovat korkeimpia suurissa kaupungeissa ja nopeasti kasvaneilla rannikkoseuduilla. Esimerkiksi Standard Charteded -pankin kyselyn mukaan Guangdongin rannikkomaakunnassa teollisuusyritykset odottavat tänäkin vuonna työvoimapulaa ja erityisesti siirtotyöläisten palkkojen uskotaan nousevan maakunnassa yli 8 %.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana palkat ovat nousseet keskimäärin yli 15 % vuodessa, mikä kertoo Kiinan tuottavuuden nopeasta kasvusta. Kokonaistuottavuutta on viimeisen vuosikymmenen aikana nostanut kaupungistuminen miljoonien maaseudulla alityöllistettyjen ihmisten siirryttyä töihin kaupunkeihin. Siirtotyöläisten määrän kasvun hidastuessa tuottavuutta kasvattaa tuotannon painopisteen siirtyminen korkeamman jalostusasteen tuotteisiin.

Nopeasti nousevat palkat kertovat myös paineista työmarkkinoilla, sillä rannikon teollisuusalueilla on ollut pulaa työntekijöistä. Talouskasvun hiipuminen ja työvoiman kysynnän kasvun hidastuminen selittävät osaltaan palkkojen nousun hidastumista. Lisäksi palkkapaineita vähentää se, että työvoimavaltaista tuotantoa on siirtynyt nousseiden palkkakustannusten vuoksi edullisempiin maihin.

Kuukausipalkat euroissa toimialoittain
201526k1.png
Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2015/25 Näytä viikkokatsaus 2015/27