BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2015/25

​​Viimeisin yritys uudistaa Kiinan tehottomia valtionyrityksiä markkinaehtoisemmiksi käynnistettiin näyttävästi vuonna 2013, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi. Nyt reformi näyttää ottavan askelia niin eteen- kuin taaksepäin.

Kevään aikana on ilmoitettu mm. tehokkuuden lisäämiseen tähtäävistä pilottiohjelmista kuudessa suuressa valtionyrityksessä, joista saatavat kokemukset ohjaisivat valtionyritysten laajempaa uudistusta. Pilottiohjelmien luonne viittaa siihen, että yksityistämisten rooli tulee olemaan uudistuksissa pieni ainakin keskushallinnon omistamien yritysten osalta. Sen sijaan tavoitteena on lisätä markkinaohjautuvuutta muiden keinojen avulla. Taloudellisesti keskushallintoa heikommat paikallishallinnot saattavat olla halukkaampia omistamiensa yritysten yksityistämiseen.

Keskushallinto ja paikallishallinnot omistavat huomattavan määrän yrityksiä, joista vain murto-osalla on todellista strategista merkitystä. Näitä yrityksiä valvoo keskushallinnon omistamista yrityksistä vastaava virasto SASAC. Tällä hetkellä SASAC ohjaa 112 yritystä, mutta määrää on ehdotettu supistettavaksi noin kolmannekseen.  Kevään aikana on toteutettu ja suunniteltu valtionyritysten yhdistämisiä, joilla tavoitellaan suuremman koon mukanaan tuomia tehokkuusetuja. Valtionyritysten konsolidointi voi tuoda mukanaan huomattavia synergiaetuja ja lisätä yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, mutta kotimarkkinoilla kilpailu ei sen myötä lisäänny.

Lehtitietojen mukaan SASAC on toimittanut hallitukselle ehdotuksen valtionyritysten ohjauksen uusista suuntaviivoista, joilla lisättäisiin niiden tehokkuutta ja tuottavuutta. Nyt maan toimialat on luokiteltu olemaan strategisen merkityksen mukaan kokonaan, suurelta osin ja osittain hallituksen määräysvallassa. SASAC on ehdottanut siirtymistä suljettujen sektoreiden mallista kymmenkunnan suuren valtionyrityksen malliin, jotka toimisivat strategisesti merkittävillä sektoreilla.

Selkeä askel taaksepäin uudistuksissa on hallituksen hiljattain tekemä linjaus, jonka puitteissa puolueen otetta valtionyrityksistä tullaan kiristämään ja valtio-ohjausta lisäämään. Valtionyrityksien johtajien nimitykset tulisivat olemaan entistä enemmän puolueen käsissä ja yritysten raportointivelvollisuutta puolueelle tullaan lisäämään. Tällaiset toimet sopivat huonosti yhteen markkinaehtoisen tehokkuuden ja kilpailun lisäämisen kanssa eivätkä lisää uskoa valtionyritysten uudistamisen onnistumiseen.


Näytä viikkokatsaus 2015/24 Näytä viikkokatsaus 2015/26